Bericht van de Raad van Commissarissen

Triodos Bank is een onafhankelijke, duurzame bank, actief in meerdere landen in Europa. De bank biedt een breed scala aan krediet, spaar- en beleggingsmogelijkheden in duurzame sectoren aan. Hierin is Triodos Bank uniek. De governance van de bank, waarvan de Raad van Commissarissen integraal deel uitmaakt, weerspiegelt deze unieke positie.

De belangrijkste taken van de Raad van Commissarissen zijn het toezicht op en het bespreken van de ontwikkeling van de activiteiten van Triodos Bank bij het vervullen van haar missie.

Hoogtepunten 2010

2010 was wederom een moeilijk economisch jaar voor zowel veel Europese landen, als voor veel ontwikkelingslanden. Bezuinigingsmaatregelen in een groot deel van Europa werken door op de portemonnee en de levensstandaard van velen. Het leidt ook tot wijzigingen van overheidsbeleid. In veel gevallen betekent dit minder financiële steun voor de ontwikkeling van duurzame activiteiten. Het verheugt de Raad dat het Triodos Bank ondanks dit moeilijke klimaat is gelukt om te blijven groeien en zich te blijven ontwikkelen.

De Raad van Commissarissen en de Directie bespraken in 2010 de ontwikkeling van de bank tegen de achtergrond van de aanhoudende economische recessie. Daarbij kwamen zaken aan de orde als de balans tussen groei van spaargelden en kredieten, en de impact daarvan op de winstgevendheid. Het rendement op het eigen vermogen van Triodos Bank wordt nauwlettend in de gaten gehouden. In de visie van de Raad is de winstgevendheid van de bank essentieel voor verdere groei.

Er zijn in de Raad diverse discussies gevoerd over de rol van Triodos Bank als opinieleider en als aanjager van het publieke debat over de duurzaamheidsagenda en in het bijzonder over duurzaam bankieren. In alle landen waar Triodos Bank actief is, breidt haar invloed zich gestaag uit. Triodos Bank is steeds meer zichtbaar in het bredere debat. De Raad erkent het belang hiervan en verwacht dat de invloed van Triodos Bank in het publieke debat zich zal blijven ontwikkelen en verder toeneemt.

De Code Banken is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Triodos Bank voldeed vóór 2010 al aan de meeste eisen van de Code. Op de punten waar zij niet voldeed, heeft de bank de reden daarvoor toegelicht, zoals de Code vereist. Triodos Bank hecht veel belang aan de Code en spant zich in om de Code te implementeren. De leden van de Directie en alle vestigingsdirecteuren hebben de door de Code vereiste Bankierseed ondertekend. Triodos Bank heeft de eed integraal onderdeel van haar business principles gemaakt. De Raad van Commissarissen heeft zorgvuldig toegezien op dit proces.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)