Activiteiten van de Raad van Commissarissen

Tijdens de bijeenkomsten en contacten met de Directie heeft de Raad van Commissarissen de volgende onderwerpen besproken:

 • huidige en toekomstige ontwikkelingen, zoals een overzicht van de financiële en economische markten; Global Alliance for Banking on Values; marktaandeel in landen met vestigingen van Triodos Bank, met bijzondere aandacht voor de net betreden Duitse markt en voor het veranderende klimaat voor investeren in duurzame energie in Nederland en Spanje.
 • zaken op het gebied van financiën, risico en audit, met inbegrip van de notulen van de Audit- and Risk Committee; accountantsverklaringen; het aantrekken van kapitaal; kwartaal- en jaarverslagen; kredietrapportages; de stresstest; zaken betreffende De Nederlandsche Bank en de Bazel III-regelgeving.
 • kwesties met betrekking tot corporate governance en compliance, zoals salarissen; zelfevaluatie; benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; de Code Banken; en de vernieuwing van het reglement van de Raad van Commissarissen.
 • de bespreking van het jaarverslag 2009 met de externe accountant.

Ook is in 2010 gesproken over:

 • het vaststellen van een langetermijn-agenda voor (strategische) kwesties die de komende vier jaar in de Raad van Commissarissen moeten worden besproken.
 • notulen van het Nomination and Compensation Committee en een extern rapport over de beloning van directieleden. Besloten is, mede aan de hand van de bevindingen van een beloningsadviseur, om de salarissen van de directie enigszins naar boven bij te stellen als het verschil met de marktgemiddelden te groot is.
 • overige strategische kwesties, zoals de internationale uitbreiding van Triodos Bank en specifieke deelnemingen in andere duurzame (financiële) instellingen.
 • de activiteiten van Triodos Bank op het gebied van duurzaam vastgoed ontwikkeling.
 • de positie van Triodos Bank op de biomassamarkt. De ontwikkeling van bepaalde kredieten verliep niet volgens de verwachtingen van de bank. Hier zijn adequate voorzieningen voor getroffen.
 • investering in een nieuw kantoorgebouw in verband met de groei van het aantal medewerkers van Triodos Bank.
 • de overname door Triodos Ventures van SBI, een vooraanstaand internationaal advieskantoor actief in de financiële sector, met name microfinanciering.

De toezichtactiviteiten en gesprekken van de Raad van Commissarissen zijn gebaseerd op schriftelijke verslagen van de Directie, alsmede op presentaties van senior medewerkers. De kwaliteit van deze verslagen is gedurende het jaar verder verbeterd. De Raad van Commissarissen is tevreden met de kwaliteit van de verslagen en met de mate waarin informatie is verstrekt.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)