Commissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies zoals bepaald in het Corporate Governance hoofdstuk: de Audit- and Risk Committee en het Nomination and Compensation Committee. Beide commissies zijn in de loop van het jaar apart bijeengekomen. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies zijn gedeeld met de volledige Raad van Commissarissen.

De samenstelling van de Commissies is als volgt:

Audit- and Risk Committee

  • mevrouw M.A. Scheltema (voorzitter)
  • de heer M. Eguiguren Huerta
  • de heer J. Lamers

Nomination and Compensation Committee

  • de heer M.M. Frank (voorzitter)
  • de heer H. Voortman

Audit- and Risk Committee

In de loop van het jaar heeft de Auditcommissie, op verzoek van de Raad van Commissarissen, besloten haar reikwijdte te verbreden en de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het risicomanagementkader en daaraan gerelateerde activiteiten aan haar mandaat toe te voegen. De commissie heeft haar naam gewijzigd in Audit- and Risk Committee om uitdrukking te geven aan deze wijziging. De commissie is in 2010 driemaal bijeengekomen met de Chief Financial Officer als vertegenwoordiger van de Directie van Triodos Bank en met het Hoofd Interne Audit.

Daarnaast is er eenmaal in afwezigheid van de Directie gesproken met de externe accountant. De Audit- and Risk Committee heeft onder andere het algehele controlekader van Triodos Bank, de kwartaalresultaten, de bevindingen van de Interne Auditor, belangrijke administratieve beslissingen en het liquiditeitenbeheer bekeken. Er is gekeken naar de onafhankelijkheid van de externe accountant, het interne reglement van Triodos Bank en evaluatie van de werkzaamheden van de interne audit. De Audit- and Risk Committee voert haar taken uit conform hetgeen de Code Banken dienaangaande voorschrijft.

Nomination and Compensation Committee

Het Nomination and Compensation Committee is in 2010 vijf keer bijeengekomen. De commissie houdt toezicht op de beloning van de Directie en op de beloning van senior functies binnen Triodos Bank. De activiteiten van de commissie op dit gebied zijn beperkt omdat Triodos Bank vasthoudt aan haar beleid om geen bonussen of aandelenopties te geven aan haar bestuurders of medewerkers.

In 2010 heeft de commissie, met ondersteuning van een externe adviseur, de beloningsstructuur voor leden van de Directie en van de Raad van Commissarissen grondig tegen het licht gehouden. Volgens de beginselen en best practices van de Raad van Commissarissen mag niet dezelfde adviseur worden ingeschakeld voor de beoordeling van de beloningsstructuur van beide bestuurslichamen. Bij deze gelegenheid is dit echter wel gebeurd om te garanderen dat het beleid voor beide bestuurslichamen correct op elkaar is afgestemd. Verder heeft de Commissie een leidende rol gespeeld bij de verkiezing van een nieuwe commissaris en bij de keuze van de externe adviseur voor de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen.

De commissie bereidde de eerste (tweedaagse) sessie voor van een programma voor permanente educatie voor de Raad van Commissarissen en de Directie, waarbij een beroep werd gedaan op de expertise van een groot aantal gekwalificeerde externe adviseurs, waaronder actieve en gepensioneerde senior bankiers, accountants en academici. Dit permanente educatieprogramma voldoet tevens aan de eis van de Code Banken om een programma voor permanente educatie op te zetten. In een tweedaagse sessie die in 2010 heeft plaatsgevonden is een aantal kwesties diepgaand aan de orde geweest, waaronder het risicomanagement, het businessmodel, governance (en in dat verband met name de relatie tussen de Directie en de Raad van Commissarissen) en de ontwikkelingen in de financiële sector in bredere zin.

Zeist, 24 februari 2011

Hans Voortman, voorzitter

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)