Samenstelling Raad van Commissarissen

De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. Op dit moment bestaat de Raad uit acht leden. In 2010 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen als volgt gewijzigd:

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei 2010 zijn de zittende leden mevrouw M.A. Scheltema en de heer J. Lamers, van wie de benoemingstermijn was verstreken, opnieuw benoemd voor een termijn van vier jaar. Volgens de statuten van Triodos Bank is dit de laatste termijn van de heer Lamers.

Mevrouw C. van der Weerdt is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en heeft een introductieprogramma voor nieuwe commissarissen gevolgd.

De benoemingstermijn van de heer M.J.M. van den Hoogenband eindigt in 2011. Hij stelt zich herkiesbaar. De Raad steunt de herbenoeming van de heer Van den Hoogenband voor een tweede termijn van vier jaar.

Een volledige beschrijving van alle leden van de Raad van Commissarissen is te vinden onder Biografieën.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)