Vergaderingen Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is in 2010 zes keer bijeengekomen. Op twee bijeenkomsten na zijn deze bijeenkomsten bijgewoond door alle commissarissen. Bij de bijeenkomst in april waren de heren M. Eguiguren en J. Lamers afwezig en bij die in november waren de heren J. Lamers en H. Voortman afwezig.

Alle bijeenkomsten werden gezamenlijk met de Directie gehouden. Gedurende heel 2010 onderhield de voorzitter van de Raad van Commissarissen nauwe contacten met de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Audit- and Risk Committee onderhield nauwe contacten met de Chief Financial Officer. De meeste bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen werden voorafgegaan door een presentatie van een senior manager van de bank over diens portefeuille, gevolgd door een discussie. Hierdoor verkreeg de Raad van Commissarissen meer inzicht in de verschillende activiteiten van Triodos Bank en leerde de Raad het senior management van de bank beter kennen.

Ook is er een bijeenkomst gehouden waarbij behalve alle commissarissen ook het Bestuur van het Administratiekantoor (SAAT), de Directie en de vestigingsdirecteuren aanwezig waren om de toekomstige positionering te bespreken van Triodos Bank op de voedsel- en landbouwmarkt. Een aantal commissarissen heeft ook bijeenkomsten voor klanten en/of certificaathouders bijgewoond in het Verenigd Koninkrijk, België en Spanje. Commissarissen hebben tevens informele contacten onderhouden met de vestigingsdirecteuren en senior medewerkers van Triodos Bank in het land waarin zij woonachtig zijn. De externe accountant was aanwezig bij de vergadering waarin het jaarverslag werd besproken en goedgekeurd. De vice-voorzitter heeft tevens een vergadering met de toezichtcommissie van de Code Banken bijgewoond.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)