Onafhankelijkheid en Zelfevaluatie

Onafhankelijkheid

Gedurende heel 2010 waren alle commissarissen onafhankelijk van de Vennootschap in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code; de samenstelling van de Raad was zodanig dat leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Directie en van enig belang konden handelen.

Zelfevaluatie

De Raad van Commissarissen besloot voor haar jaarlijkse zelfevaluatie een onafhankelijk adviseur in te schakelen. In het laatste kwartaal van 2010 hebben daartoe selectiegesprekken plaatsgevonden. De resultaten hiervan zullen in februari 2011 worden besproken tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen. Onder deze evaluatie valt ook het functioneren van de Commissies en van de individuele commissarissen. De Raad van Commissarissen is eenmaal bijeengekomen zonder dat de Directie daarbij aanwezig was. Het doel van deze bijeenkomst was om het functioneren van Raad en Directie te bespreken, alsmede de relatie tussen beide. De Raad is tot de conclusie gekomen dat haar eigen functioneren is verbeterd maar blijvende aandacht behoeft.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)