SAAT Overzicht van de certificaten

Overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december 2010.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

31.12.2010

31.12.2009

 

 

 

In beheer genomen aandelen Triodos Bank NV
à EUR 50 nominaal

249.352

221.029

 

 

 

Uitgegeven certificaten van aandelen Triodos Bank NV
à EUR 50 nominaal

249.352

221.029

 

 

 

Zeist, 24 februari 2011

Bestuur Administratiekantoor
Marjatta van Boeschoten
Frans de Clerck
Luis Espiga
Jan Nijenhof
Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter
Josephine de Zwaan

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Opdracht

Wij hebben het bovenstaande overzicht per 31 december 2010 van de door Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, Zeist, in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV gecontroleerd.

Dit overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake dit overzicht te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en vormt naar onze mening een deugdelijke grondslag voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat dit overzicht een juiste weergave is van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december 2010.

Amstelveen, 24 februari 2011

KPMG ACCOUNTANTS NV

P.A.M. de Wit RA

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)