Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna te noemen: ‘de Code’) is niet direct van toepassing op Triodos Bank NV, aangezien de certificaten van Triodos Bank aan geen enkele gereguleerde markt zijn genoteerd. Desalniettemin onderschrijft Triodos Bank de beginselen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De gehele onder de Code vereiste ’pas toe of leg uit’-verklaring is te lezen op de website van Triodos Bank.

Triodos Bank voldoet in algemene zin aan de beginselen en best practices van de Code. Zij heeft echter een weloverwogen beslissing genomen om op een aantal specifieke punten van de Code af te wijken.

De eerste afwijking heeft betrekking op het stemrecht op aandelen. Om de ideële doelstelling en missie van Triodos Bank zo veel mogelijk te waarborgen, hebben certificaathouders niet zelf het recht het stemrecht op de onderliggende aandelen uit te oefenen, maar is dat recht ondergebracht bij het Administratiekantoor. Ook kunnen certificaathouders geen voordracht doen voor de benoeming van leden van het Bestuur van het Administratiekantoor.

De tweede afwijking betreft de zittingstermijn van de leden van de statutaire Directie. Deze periode is niet beperkt tot vier jaar, omdat Triodos Bank van mening is dat dit de ontwikkeling van de onderneming op lange termijn niet ten goede komt.

De derde afwijking heeft betrekking op het feit dat de Raad van Commissarissen van Triodos Bank een geïntegreerde Nomination and Compensation Committee kent en derhalve geen afzonderlijke nominatiecommissie en beloningscommissie heeft.

Voorts wijkt Triodos Bank af van de best practice van de Code om alle voorstellen inzake wezenlijke wijzigingen in de Statuten als afzonderlijke agendapunten voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De reden hiervoor is dat Triodos Bank de mogelijkheid wenst te behouden om naar keuze van de Directie en de Raad van Commissarissen een voorstel voor meervoudige wijzigingen in de Statuten als één agendapunt voor te leggen indien de voorgestelde wijzigingen onderling sterk gerelateerd zijn.

Ten slotte is een aantal bepalingen van de Code inzake beloningen van directieleden niet van toepassing op Triodos Bank, aangezien zij geen aandelen- of optieregelingen kent. De totale kosten voor beloningen van de Directie, die uitsluitend bestaan uit gewoon loon en pensioenelementen, blijken uit het jaarverslag.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)