De impact in kunst en cultuur

De kwestie

Persoonlijke creatieve expressie is een fundamentele levensbehoefte en kan menselijke waardigheid creëren en waarborgen. Kunst kan dingen uitdrukken die niet in woorden zijn te vatten. Zo zijn er veel inspirerende voorbeelden van mensen die in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld omdat hun vrijheid is beperkt, toch vormen vinden om zich te uiten door middel van kunst en cultuur.

Ook in minder extreme omstandigheden is de functie van kunst en cultuur belangrijk: zij komt ten goede aan individuen en aan de samenleving. Op persoonlijk niveau kunnen kunst en cultuur inspireren en verandering bevorderen – zowel voor de kunstenaar als voor het publiek. Op maatschappelijk niveau kan kunst verschillen tussen verschillende groeperingen en personen overbruggen en verbindingen tot stand brengen. Er zijn veel voorbeelden van ook de economische waarde in brede zin van kunst en cultuur.

De visie van Triodos Bank

Een levendige culturele sector mag niet volledig afhankelijk zijn van overheidssubsidies en moet diverse andere financieringsbronnen hebben. Triodos Bank wil een katalysator zijn voor cultureel ondernemerschap.

Triodos Bank wil investeren in kunstenaars, instellingen en culturele ondernemers die belangrijke bruggen bouwen met de maatschappij. Hun werk moet toegankelijk, innovatief en uitdagend zijn. In de visie van Triodos Bank is het van essentieel belang dat instellingen artistieke standaarden verbinden aan brede toegankelijkheid. Zo wordt kunst een investering in de vitaliteit van de maatschappij als geheel, van landen tot grote en kleine steden en lokale buurten.

Op diverse manieren kunnen culturele instellingen zinvolle verbanden met de maatschappij aangaan; niet alleen door een breder publiek aan te spreken, maar ook door relaties aan te gaan met derden, zoals bedrijven, maatschappelijke instellingen en banken. Verbanden kunnen ook op andere manieren worden gelegd; bijvoorbeeld door samenwerking van beroepsartiesten met hun amateurcollega’s.

Triodos Bank is een pionier op het gebied van financiering van kunst en cultuur. De bank investeert in innovatie en ontwikkeling. Ook culturele ondernemers die slechts in beperkte mate gerelateerd zijn aan levenskwaliteit - het gebruikelijke criterium voor financiering door Triodos Bank – maar die aantoonbaar de intentie hebben die relatie te versterken, komen in aanmerking voor financiering. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat Triodos Bank besluit samen te werken met een muziekgroep die zich in eerste instantie richt op een klein, regulier publiek, maar die er tegelijkertijd serieus aan werkt om breed toegankelijk te worden. Dit kan ook betekenen dat Triodos Bank een theater financiert dat het grootste deel van zijn inkomsten verdient met populaire producties en vervolgens een deel van die winsten aanwendt voor de productie van minder reguliere voorstellingen. De bedoelingen van ondernemers peilen is een gecompliceerd proces dat zich lastig laat vertalen in meetbare criteria. Daarom blijft Triodos Bank voortdurend in gesprek over het beoordelingsproces en financieringsbeslissingen. Triodos Bank gaat duurzame, langdurige relaties aan met culturele ondernemers. Het is dus belangrijk dat die ondernemer om meer dan financiële redenen kiest voor Triodos Bank. Een langdurige relatie biedt de bank gelegenheid om echt een verschil te maken, om samen te werken met de ondernemer en suggesties aan te dragen om te helpen de doelstellingen op lange termijn te behalen. In dat proces biedt het netwerk van Triodos Bank duidelijke toegevoegde waarde. Het brengt ondernemers samen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Het spreekt voor zich dat bij de besluitvorming of een project geschikt is voor financiering een beoordeling van kredietwaardigheid eveneens van cruciaal belang is. Alleen culturele ondernemers die ook vanuit financieel perspectief een verantwoorde investering vormen, komen voor financiering in aanmerking. Bij Triodos bank hangen overwegingen over financiering en inhoud met elkaar samen. Dat ligt ook voor de hand, want een culturele onderneming die maatschappelijk relevant werk produceert heeft meer kans om de aandacht te trekken, en daardoor meer vooruitzicht op een goed financieel resultaat.

Wat doet Triodos Bank daar aan?

Triodos Bank investeert al jaren in de culturele sector. De afgelopen dertig jaar heeft zij een goede naam opgebouwd met het financieren van individuele kunstenaars, kunstenaarscollectieven en culturele instellingen. Voor veel banken vormen kunstenaars een te groot risico om een lening of krediet aan te verstrekken. Triodos Bank deelt deze opvatting niet, en de ervaring is positief.

Per einde 2010 financierde Triodos Bank 628 kunst- en cultuurprojecten. Het aantal mensen dat een evenement heeft bijgewoond is niet de enige graadmeter voor de verdienste hiervan, maar wel een aanwijzing van de omvang van de impact van de financiering door Triodos Bank van culturele projecten. In 2010 hebben 3,2 miljoen bezoekers kunnen genieten van kunst in theaters en musea in heel Europa die mede dankzij de financiering door Triodos Bank zijn gerealiseerd.

Cijfers

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Kredietverlening
Kunst en cultuur

Cultuurfonds

 

 

 

Aantal projecten

603

25

Totaalbedrag

98.862

140.312

 

 

 

 

 

 

2009
Bedragen in duizenden euro’s

Kredietverlening
Kunst en cultuur

Cultuurfonds

 

 

 

Aantal projecten

728

23

Totaalbedrag

69.796

103.799

 

 

 

VIDEO'S

Anne Theresa De Keersmaeker – P.A.R.T.S & Rosas, België (foto)

P.A.R.T.S. & Rosas, België

moderne dansschool en dansgezelschap

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)