De impact in microfinanciering

De kwestie

Naar schatting 2,7 miljard mensen, ofwel bijna de helft van de wereldbevolking, heeft geen toegang tot formele financiële diensten. Zij kunnen geen bankrekening openen, geen lening sluiten om een bedrijf te starten en geen verzekering afsluiten. Er is nog een lange weg te gaan voordat iedereen overal toegang heeft tot diverse financiële diensten. Toegang tot deze financiële diensten heeft een enorme impact op de levens van miljoenen mensen. Hierdoor kunnen ze hun bezittingen geleidelijk opbouwen, micro-ondernemingen ontwikkelen en hun mogelijkheden om inkomen te verwerven vergroten, zodat ze kunnen sparen voor schoolgelden en een financiële buffer kunnen vormen voor de toekomst.

De laatste tien jaar is er een enorme groei geweest in het aanbod van allerlei financiële diensten door financiële instellingen voor armere mensen. Er zijn veel successen te melden, maar er zijn ook nog heel wat uitdagingen aan te gaan. Veel mensen blijven buitengesloten van financiële dienstverlening. Een wereldwijde financiële sector die zich richt op de arme meerderheid staat nog in de kinderschoenen. Naarmate de sector volwassen wordt moeten de uitdagingen op evenwichtige wijze worden opgepakt. Naarmate microfinanciering geïntegreerd wordt in reguliere financiële systemen, krijgt zij ook te maken met problemen waarmee de financiële sector in het algemeen te maken heeft. In sommige landen hebben agressieve groei en meer concurrentie geleid tot oververhitting van het financiële systeem en tot een te grote schuldenlast bij klanten, omdat een goede dienstverlening aan de klant niet bij iedereen voorop staat.

De visie van Triodos Bank

Triodos Bank is een belangrijke investeerder in de microfinancieringssector vanaf het moment dat zij in 1994 voor het eerst in deze sector heeft geïnvesteerd. We onderkenden dat duurzame ontwikkeling, en met name het aanpakken van het armoedeprobleem, een wereldwijde kwestie was en hebben sindsdien onze bankexpertise ingezet voor de microfinancieringsbeweging.

De laatste tien jaar hebben we gezien hoe microfinanciering zich snel heeft ontwikkeld en uitgebreid. Na het Internationale Jaar van het Microkrediet van De Verenigde Naties in 2005 ging 2006 de geschiedenis in als het jaar waarin Muhammad Yunus en de Grameen Bank de Nobelprijs voor de Vrede kregen toegekend. Veel nationale overheden zijn het belang in gaan zien van de ontwikkeling van inclusieve financiële sectoren, waarbij het merendeel van de mensen toegang heeft tot financiële diensten. Het hiaat van de financiële inclusiviteit is op de agenda van de Verenigde Naties en de G20 gekomen. Tegelijkertijd zijn donoren en investeerders de laatste jaren de mogelijkheden gaan inzien van de maatschappelijke en financiële rendementen van microfinanciering en sluizen zij steeds meer geld naar deze sector.

De afgelopen jaren is meer en meer kapitaal in de microfinancieringsmarkt geïnvesteerd, met gemengd resultaat. Door de komst van nieuwe beleggers met overspannen winstverwachtingen werden microfinancieringsinstellingen soms gedwongen agressieve groei te laten prevaleren boven het belang van hun klanten. In sommige gevallen heeft dit geleid tot te grote schuldenlasten bij microkredietnemers.

Als investeerder kan Triodos Bank invloed uitoefenen op de richting die de sector opgaat. We delen onze visie met iedereen die bij de keten betrokken is – microfinancieringsinstellingen en andere stakeholders – om het belang van de klanten te begrijpen, voor ogen te houden en daarnaar te handelen. Dit zijn doorgaansklanten die een laag inkomen,beperkte financiële kennis en weinig macht en invloed hebben. Aandacht voor de belangen van deze mensen en hun gezinnen is de enige manier om duurzame financiële resultaten op lange termijn te bereiken.

Om een sector van inclusieve financiële dienstverlening te helpen vormen waarbij de belangen van de klant voorop staan hebben de Speciaal VN-adviseur voor Inclusieve Financiering, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden en een aantal investeerders, waaronder Triodos Investment Management in 2010 ‘Principles for Investors in Inclusive Finance’ opgesteld. Deze investeerders zijn van mening dat specifieke beginselen voor investeerders in inclusieve financiering, waartoe microfinanciering behoort, de beweging in de richting van verantwoorde financiering zal stimuleren. De beginselen zijn ontwikkeld met een brede groep stakeholders waaronder UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment Initiative) en zijn in 2011 gelanceerd.

Wat doet Triodos Bank daar aan?

Sinds 1994 hebben we een portefeuille in de microfinancieringssector opgebouwd van EUR 250 miljoen, waardoor we een van de belangrijkste investeerders in de sector zijn. We richten ons op langdurige relaties op basis van transparantie en billijkheid en op een gedeelde inzet voor zorg voor de planeet en het terugdringen van de armoede. Erkenning voor onze activiteiten als waardegedreven investeerder in de microfinancieringssector kwam in 2010, toen CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) Triodos Investment Management uitriep tot een van de drie beste vermogensbeheerders op het gebied van microfinanciering. Via gespecialiseerde microfinancieringsfondsen1 – Triodos-Doen, Hivos-Triodos Fund, Triodos Fair Share Fund en Triodos Sicav II-Triodos Microfinance Fund – financieren we meer dan 85 verschillende opkomende en gevestigde microfinancieringsinstellingen in 43 landen. Elk fonds hanteert een duurzame aanpak van financiële dienstverlening aan klantengroepen die onderbediend zijn. We hebben aandelenbelangen in 19 microfinancieringsinstellingen en spelen een actieve rol in hun Raad van Bestuur – waar we onze kennis en expertise op het gebied van duurzaam bankieren kunnen delen. De microfinancieringsinstellingen in onze portefeuille bereiken 7,4 miljoen kredietnemers, van wie 67% vrouw is, 54% in plattelandsgebieden woont, en 5,2 miljoen spaarders zijn.

1 De fondsen worden beheerd door Triodos Investment Management, een volledige dochtermaatschappij van Triodos Bank.

Cijfers

  (XLS:) Download XLS

2010
Bedragen in duizenden euro’s

Hivos – Triodos Fund

Triodos – Doen Fund

Triodos Fair Share Fund

Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund

 

 

 

 

 

Totaalbedrag

46.855

72.405

78.509

50.819

Aantal gefinancierde instellingen

40

51

38

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009
Bedragen in duizenden euro’s

Hivos – Triodos Fund

Triodos – Doen Fund

Triodos Fair Share Fund

Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund

 

 

 

 

 

Totaalbedrag

42.560

60.229

60.424

21.892

Aantal gefinancierde instellingen

44

49

29

12

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)