Methode voor het meten van impact

Het meten van de impact van onze activiteiten op mensen, milieu en cultuur is belangrijk omdat we willen dat onze stakeholders een transparant beeld hebben van wat de rol van Triodos Bank in de wereld concreet teweeg brengt. Het is lang niet altijd eenvoudig om die impact op een zinvolle manier te kwantificeren. Aan de meeste metingen van niet-financiële impact kleven voor- en nadelen: zo is het aantal mensen dat bijvoorbeeld een theateruitvoering bijwoont niet de enige (of noodzakelijkerwijs beste) manier om het positieve effect van die uitvoering te meten. Het is echter wel een indicatie van het bereik van de uitvoering, en daarmee van het belang van de financiering die die uitvoering mogelijk heeft gemaakt.

Wij realiseren ons dat deze cijfers kunnen worden verfijnd en zullen hieraan werken. Voor nu willen we u een beeld geven van hoe wij tot de impactmetingen zijn gekomen die u in dit verslag kunt lezen.

Hieronder vindt u een toelichting bij onze impactmeting per sector.

Energie en klimaat

De duurzame energieprojecten die wij financieren wekken schone groene energie op goed voor de stroomvoorziening aan 1.181.600 huishoudens en een reductie van 1.624.373 ton CO2-uitstoot. (Invloedrijke grafiek)

De duurzame energieprojecten
die wij financieren wekken
schone groene energie op goed
voor de stroomvoorziening aan
1.181.600 huishoudens en een
reductie van 1.624.373 ton
CO2-uitstoot.

De berekening van de vermindering van de CO2-uitstoot gebeurt aan de hand van omrekeningskoersen (kWh gram CO2) van het Greenhouse Gas Protocol Initiative op basis van het Beoordelingsrapport 2007 van het internationale klimaatpanel IPCC. De omrekeningskoersen geven aan met hoeveel gram de CO2–uitstoot is verminderd in de mix van alle energiecentrales in een land waar wij actief zijn voor elke kWh groene energie die in 2006 (de meest recente datum waarover wij beschikken) is geproduceerd. In deze mix is ook de opgestelde duurzame energiecapaciteit meegenomen die niet bespaard zou worden met andere groene energie. In werkelijkheid is de CO2-reductie dus iets hoger. Onze berekening is gebaseerd op het gemiddelde energiegebruik per kWh per huishouden om het tegenovergestelde cijfer te extrapoleren. We houden in ogenschouw dat sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk over andere methodes beschikken (zoals de Britse Windenergievereniging BWEA in het Verenigd Koninkrijk).

Kunst en cultuur

In 2010 hebben 4.818 personen geprofiteerd van projecten op het gebied van ouderenzorg in 70 door Triodos Bank gefinancierde verzorgingstehuizen. (Invloedrijke grafiek)

In 2010 hebben 3,3 miljoen
mensen culturele evenementen
en podia bezocht die door
Triodos Bank zijn gefinancierd.

Het door ons gebruikte kunst- en cultuurcijfer is gebaseerd op het aantal mensen dat in 2010 een bezoek heeft gebracht aan culturele evenementen of voorstellingen die werden aangeboden door instellingen die Triodos Bank vanuit haar vestigingen financiert. Waar dit cijfer niet beschikbaar was, hebben we het gemiddeld aantal mensen dat gedurende het jaar een bezoek heeft gebracht aan een evenement of voorstelling bij een specifiek project berekend en vermenigvuldigd met het aantal door dat project georganiseerde evenementen.

Wij hebben ten minste 80% van de ‘Kunst- en Cultuur’-portefeuille van elk land gemeten en het resterende deel op basis van dit cijfer geëxtrapoleerd. Waar we niet in staat waren om 80% van de kredietportefeuille van een bepaald land te meten, hebben we alleen een cijfer opgenomen voor dat deel van de kredietportefeuille dat we wel hebben kunnen meten. Omdat het zeer ingewikkeld is om nauwkeurig aan te geven hoeveel personen daarmee worden bereikt, hebben we in dit cijfer geen individuele kunstenaars, musici en dergelijke opgenomen die door Triodos Bank worden gefinancierd.

Wij erkennen dat een individueel project mogelijk niet uitsluitend door Triodos Bank is gefinancierd en dat het in zo’n geval niet geheel aan de bank is toe te schrijven dat het project in kwestie de uitvoeringen kon organiseren. Omdat de financiering door Triodos Bank van kunst- en cultuurprojecten een centrale rol speelt bij de totale financiering ervan kunnen we deze meting in deze context niettemin legitiem gebruiken.

Sociaal/Microfinanciering

Triodos Microfinancieringsfondsen investeren in 43 landen en financieren 85 microfinancieringsbanken. Gezamenlijk bereiken ze 7,4 miljoen leningnemers. (Invloedrijke grafiek)

Triodos Microfinancierings-
fondsen investeren in
43 landen en financieren
85 microfinancieringsbanken.
Gezamenlijk bereiken ze
7,4 miljoen eningnemers.

Het Duurzame Managementsysteem voor Opkomende Markten van Triodos Investment Management geeft een goed beeld van de impact van onze microfinancieringsactiviteiten; deze informatie is gebaseerd op gedetailleerde kwartaalrapportages van de microfinancieringsinstellingen in onze portefeuille, en op jaarlijkse beoordelingen.

Ouderenzorg

100% van de financiering door Triodos Bank komt ten goede aan duurzame projecten. (Invloedrijke grafiek)

In 2010 hebben 4.818
personen geprofiteerd van
projecten op het gebied van
ouderenzorg in 70 door
Triodos Bank gefinancierde
verzorgingstehuizen.

We hebben een berekening gemaakt van het aantal ouderen dat door projecten wordt bediend die per 31 december 2010 door Triodos Bank in heel ons Europese netwerk werd gefinancierd. Daarbij is ten minste 80% van de kredietportefeuille voor ouderenzorg in een vestiging gemeten, en het resterende deel op basis van dit cijfer geëxtrapoleerd. Waar we niet in staat waren om 80% van de kredietportefeuille van een bepaald land te meten, hebben we alleen een cijfer opgenomen voor dat deel van de kredietportefeuille dat we wel hebben kunnen meten.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)