Klimaatneutraal ondernemen

Triodos Bank past de GRI G3-ricthlijnen op A+ niveau toe. (Invloedrijke grafiek)

100% van de financiering door
Triodos Bank komt ten goede
aan duurzame projecten.

Triodos Bank is volledig CO2-neutraal. Het milieubeleid van de bank is erop gericht de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen in drie stappen. Ten eerste streeft Triodos Bank ernaar zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Ten tweede wordt het resterende noodzakelijke energieverbruik waar mogelijk verkregen uit duurzame bronnen. Ten slotte wordt onvermijdbare CO2-uitstoot gecompenseerd door CO2-credits te kopen via de Klimaat Neutraal Groep. De CO2-uitstoot werd in 2010 gecompenseerd door duurzame bosprojecten (50%) en emissiereductieprojecten (50%) met het keurmerk van The Gold Standard. Binnen Triodos Bank wordt het gebruik van vluchtige organische stoffen en stoffen die de ozonlaag afbreken zoveel mogelijk vermeden.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)