Onze milieu-impact

Energieverbruik

In 2010 steeg het gasverbruik per medewerker met 55%. Hiermee bleef het verbruik per kubieke meter (m3) kantoorruimte gelijk ten opzichte van 2009. Het elektriciteitsverbruik per medewerker steeg met 5%, terwijl het elektriciteitsverbruik per vierkante meter (m2) met 2% daalde. Het elektriciteitsverbruik is meer gerelateerd aan individueel verbruik, bijvoorbeeld door het gebruik van computers, terwijl het gasverbruik meer gerelateerd is aan energieverbruik van een heel gebouw. Het gasverbruik per medewerker steeg door de verhuizing van de Nederlandse vestiging naar een huurpand met een gasgestookt verwarmingssysteem.

De kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland maken uitsluitend gebruik van groene stroom. Dit jaar is de Spaanse vestiging ook overgestapt op groene stroom. Vanaf september 2010 is 94% van haar kantoorruimte voorzien van groene stroom. De overige 6% zal in het eerste kwartaal 2011 overstappen.

Vervoer

Zakelijk verkeer

De vestigingen maken zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer, maar als er noodzakelijk per auto gereisd moet worden, koopt Triodos Bank bedrijfsauto’s met de beste milieuprestaties. Daarnaast hebben de Nederlandse vestiging en het hoofdkantoor een elektrische auto gekocht voor de noodzakelijke reizen tot 70 km. In 2010 is het aantal vliegkilometers per fte gestegen met 3%.

Woon-werkverkeer

In het Verenigd Koninkrijk werd in 2010 voor woon-werkverkeer bijna anderhalf keer de omtrek van de aarde, oftewel 55.688 km, op de fiets of lopend afgelegd. (Invloedrijke factor)

Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker is in 2010 met 5,5% gedaald. Het gebruik van de auto daalde eveneens, met meer dan 9%. Medewerkers van Triodos Bank hebben 38% van de totale reisafstand woon-werkverkeer met het openbaar vervoer gereisd, tegen 35% in 2009. Beleid van Triodos Bank is medewerkers te stimuleren op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van en naar het werk te reizen. In het Verenigd Koninkrijk werd in 2010 voor woon-werkverkeer bijna anderhalf keer de omtrek van de aarde, oftewel 55.688 km, op de fiets of lopend afgelegd. De Duitse vestiging beschikt over een fietsplan en komt tegemoet in de kosten van fietsverzekeringen en reparaties. Bij de Nederlandse vestiging en op het hoofdkantoor is in 2010 een regeling ingesteld die medewerkers die op dit moment nog niet op de fiets naar het werk komen, in staat stelt een elektrische fiets te proberen.

Papierverbruik

Waar mogelijk maakt Triodos Bank gebruik van kringlooppapier en milieuvriendelijke printprocessen en -materialen, zoals waterbesparend printen en plantaardige inkten. In 2010 werd er per medewerker 4% meer papier gebruikt dan in 2009. Dit is deels het gevolg van het stijgende aantal klanten. Triodos Bank stimuleert haar klanten om zoveel mogelijk op milieuvriendelijke manier met de bank te communiceren (telefoon, e-mail en internet). Uitbreiding van het online productaanbod en verbetering van de efficiency van het online openen van rekeningen zijn hier slechts twee voorbeelden van.

Zo is de vestiging in het Verenigd Koninkrijk erin geslaagd om het aantal particuliere klanten dat zijn correspondentie elektronisch ontvangt uit te breiden van 5.000 naar 8.500. Dit zal leiden tot aanzienlijk minder papierverbruik bij de informatieverschaffing aan klanten over veranderingen in hun rekeningen.

In de loop van 2010 heeft Triodos Bank erkenning gekregen voor haar inspanningen. Triodos Bank Spanje heeft in 2010 de International Partner Award van de Forest Stewardship Council (FSC) toegekend gekregen omdat zij als enige financiële instelling al haar briefpapier en zakelijke publicaties op FSC-gecertificeerd papier drukt en op al haar kantoren FSC-meubilair en FSC-papier gebruikt.

Biodiversiteit

Triodos Bank verstrekt geen kredieten aan en belegt niet in grond in regio's met een hoge biodiversiteitswaarde, De bank erkent dat dit, gezien de mogelijke indirecte effecten van kredieten en beleggingen, onopzettelijk schade kan opleveren voor de wereldbiodiversiteit. Daarom hanteert Triodos Bank criteria voor kredietverlening aan ondernemingen die actief zijn in bedrijfstakken die een groot risico lopen negatieve effecten te hebben op de biodiversiteit. Volgens deze criteria dienen ondernemingen een beleid te hanteren waarbij deze risico’s in kaart worden gebracht en problemen worden aangepakt zodra ze zich voordoen.

Tegelijkertijd richt Triodos Bank zich op het financieren van ondernemingen die biodiversiteit beschermen en bevorderen.

Afval

Triodos Bank bewaakt haar afvalinzamelingsproces zeer zorgvuldig en neemt glas, papier, plastic en GFT-afval gescheiden in. Ook bevordert de bank proactief hergebruik. Het Belgische kantoor heeft in 2010 een extern bedrijf ingeschakeld om de voordelen en de praktijk van effectief hergebruik onder de aandacht te brengen.

Water

Triodos Bank bewaakt ook haar waterverbruik en gaat zo zuinig mogelijk met water om. Zo is de vestiging in België voor haar drinkwatervoorziening overgestapt van flessenwater op kraanwater. Het hoofdkantoor in Nederland benut grondwater voor verwarming en koeling van het gebouw en regenwater voor het doorspoelen van de toiletten.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)