Resultaten 2010

Triodos Bank heeft zich voor haar milieuprestaties een aantal doelen gesteld en meet de voortgang daarvan jaarlijks.

De afdeling Triodos Investment Management is een pilotproject gestart om te onderzoeken of het beter is om zelf ons (dubbelzijdig) briefpapier te printen of om voorgedrukt briefpapier te gebruiken om het papierverbruik van Triodos Bank verder terug te dringen en de efficiency van printmaterialen te verbeteren. Als het project slaagt, zal het in de hele groep worden doorgevoerd.

De Nederlandse vestiging heeft in 2010 een videoconferentiesysteem aangeschaft in haar nieuwe kantoor om minder te hoeven reizen en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te reduceren. De eerste ervaringen met het nieuwe systeem waren teleurstellend als gevolg van technische problemen. Triodos Bank zal andere interne telefoonconferentiefaciliteiten vaker inzetten om het reizen verder te beperken.

Het team zal zich richten op een verdere verbetering van het milieumanagementsysteem, onder andere door een nieuwe en gestructureerde manier van communicatie over de milieu-impact van Triodos Bank, zowel intern als extern.

In 2010 is een raamwerk opgezet waarmee de bredere maatschappelijke, culturele en milieu-impact van Triodos Bank kan worden gemeten en is er een pilotproject gestart om de impact van onze kredieten bij één vestiging te meten en te volgen. De planning is om dit raamwerk in 2011 bij meer vestigingen te implementeren.

In 2010 is tevens een pilotproject gestart om het energieverbruik van de ICT-activiteiten en de dataroom van Triodos Bank omlaag te brengen.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)