Uitbesteden of inkopen

Alle leveranciers van Triodos Bank, van catering tot gebouwbeheer, wordt gevraagd gegevens te verstrekken over hun duurzaamheidsbeleid en de mate waarin dit ook wordt doorgevoerd in de praktijk, arbeidsomstandigheden voor hun werknemers, vereiste vergunningen en of ze milieuvriendelijke bronnen en productieprocessen gebruiken. De Belgische vestiging heeft werkgroepen ingesteld om duurzamere inkoop van diensten op het werk en duurzamere leefgewoonten thuis te onderzoeken.

Waar mogelijk schakelt Triodos Bank leveranciers in uit de directe omgeving van de vestigingen. Indien nodig vraagt zij om maatwerk met betrekking tot duurzaamheid, zoals het gebruik van duurzame grondstoffen, en vraagt of de leverancier op zijn beurt gebruik maakt van lokale leveranciers. Bij de aanschaf van kantoorinventaris en andere producten wordt rekening gehouden met hun energie-efficiëntie en milieueffecten. Door dit inkoopbeleid stimuleert Triodos Bank leveranciers om bewuster en duurzamer om te gaan met sociale en milieuaspecten van hun diensten.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)