Verklaring en naleving

Milieubeleidsverklaring Triodos Bank

Milieuoverwegingen vormen een integraal onderdeel van alle activiteiten van Triodos Bank; zij ondersteunt duurzame ontwikkeling waar mogelijk op actieve wijze. Eindverantwoordelijkheid voor het milieubeleid ligt bij de Directie. De uitvoering ervan behoort tot de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker.

De kernelementen van het milieubeleid van Triodos Bank zijn als volgt:

  1. Triodos Bank richt zich bij haar (bancaire) financieringsbeleid op activiteiten die een duurzame ontwikkeling beogen;
  2. Triodos Bank streeft bij haar eigen activiteiten naar het voorkomen en/of verminderen van milieubelasting door milieuoverwegingen integraal onderdeel van haar activiteiten te maken;
  3. Triodos Bank leeft alle relevante wettelijke bepalingen na, alsmede alle bijbehorende regels en afspraken;
  4. Triodos Bank informeeert en schoolt haar medewerkers voor een effectieve uitvoering van het milieubeleid;;
  5. Triodos Bank streeft naar een open dialoog met al haar stakeholders. In het jaarverslag worden de resultaten van haar milieubeleid gerapporteerd en doelen gesteld voor volgende jaren;
  6. Triodos Bank streeft naar voortdurende verbetering en ontwikkeling van het milieumanagementsysteem;
  7. Triodos Bank hanteert een periodieke beoordeling van de implementatie van haar milieubeleid.

Naleving

Er zijn over 2010 geen milieu-incidenten of overtredingen van de milieuwet- en regelgeving te melden.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)