Sociaal jaarverslag

Mensen staan centraal bij alles wat Triodos Bank doet. Van de gezinnen in 40 landen overal ter wereld die profiteren van kredieten die worden verstrekt door de microfinancieringsinstellingen waarin we investeren, tot de ondernemers in heel Europa aan wie we leningen verstrekken. Net zo belangrijk zijn de mensen die bij Triodos Bank zelf werken.

Triodos Bank heeft aan elke medewerker EUR 300 uitgekeerd als beloning voor hun bijdrage aan de gezamenlijke prestaties van de groep in 2010. (Invloedrijke factor)

In dit verslag legt Triodos Bank verantwoording af over haar sociaal beleid in het algemeen en dat voor haar medewerkers in het bijzonder. Het sociaal beleid van Triodos Bank is gebaseerd op de overtuiging dat een organisatie zich alleen krachtig kan ontwikkelen als de medewerkers de ruimte en gelegenheid krijgen om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Belangrijke aspecten in deze visie zijn authenticiteit, samenwerking, ondernemerschap en een professionele, zakelijke instelling.

Het human resources (HR) beleid verschilt per land waar Triodos Bank actief is. Dit heeft te maken met verschillen in ontwikkelingsfase en omvang van de vestigingen , en verschillen in cultuur en lokale wetgeving. Dit verslag betreft het sociaal beleid dat geldt voor de gehele bank.

Het sociaal jaarverslag heeft betrekking op alle medewerkers die in dienst zijn van Triodos Bank. Medewerkers van de joint venture Triodos MeesPierson is niet in de cijfers opgenomen. In de loop van het jaar zijn Triodos Real Estate Development en haar drie medewerkers los van Triodos Bank komen te staan en niet langer in de consolidatie betrokken.

De cijfers in het sociaal jaarverslag zijn onderverdeeld per business unit en niet per land.

Sociale kerncijfers*

  (XLS:) Download XLS

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

*

Het sociaal jaarverslag heeft betrekking op alle medewerkers in dienst van Triodos Bank. Medewerkers van de joint venture Triodos MeesPierson, JOIN en van Triodos Facet zijn niet meegenomen. De vergelijkende cijfers voor 2009 zijn aangepast.

**

Fte staat voor full time equivalent en is het aantal medewerkers berekend op voltijdsbasis per week. Dit is voor Triodos Bank Nederland 40 uur, Triodos Bank België 37 uur, Triodos Bank Verenigd Koninkrijk 37,5 uur, Triodos Bank Spanje 37 uur en voor Triodos Bank Duitsland 40 uur).

 

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

636

577

477

397

349

301

Aantal fte’s gemiddeld
gedurende het jaar

556

482

402

346

298

258

Aantal fte’s** ultimo

577

524

429

363

316

272

Verzuim

1,9%

2,6%

2,4%

1,9%

2,4%

3,1%

 

 

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)