HR-beleid

HR-Beleid en de Code Banken

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar aanleiding van het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ dat in april 2009 door de Adviescommissie Toekomst Banken is gepubliceerd. De Code Banken geldtvoor alle banken in Nederland. Bij Triodos Bank laten we ons bij de uitvoering van onze missie leiden door onze business principles. We hebben de business principles in het licht van deze code zorgvuldig bekeken en waar nodig aangepast. Al onze medewerkers houden zich aan deze beginselen, die deel uitmaken van hun arbeidscontract. Dit is in 2010 bijgewerkt.

Eerlijke beloning

Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. Verschillen in beloning tussen medewerkers worden zowel lokaal als internationaal zorgvuldig gemonitord. Triodos Bank keert geen bonussen uit, maar managers mogen individuele medewerkers naar eigen inzicht belonen met maximaal twee maanden salaris, bijvoorbeeld voor buitengewone prestaties. Triodos Bank heeft aan elke medewerker EUR 300 of drie certificaten van aandelen uitgekeerd als beloning voor hun bijdrage aan de gezamenlijke prestaties van de groep in 2010.

De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris in 2010 bij Triodos Bank in Nederland is 8,5 (2009: 8,5). In de andere landen is dit verschil kleiner door de kleinere omvang van de vestigingen en omdat de Directie van Triodos Bank vanuit het hoofdkantoor in Nederland werkt.

Aangezien Triodos Bank op de financiële markt opereert, moet zij bij haar beloningsbeleid rekening houden met de sector in het algemeen om te zorgen voor een gezonde in- en uitstroom van medewerkers. Als relatief kleine en sterk groeiende speler op de markt moet zij in staat zijn om op elk niveau uitstekende medewerkers te werven. Niettemin hanteert Triodos Bank een relatief vlakke beloningsstructuur in vergelijking met die van de markt. Dit kan een probleem vormen bij de werving van mensen voor hogere functies, waar salarissen hoger en bonussen gebruikelijker zijn. Triodos Bank herziet daarom haar beleid in lijn met de nieuwe functiegroepen, om het evenwicht te bewaren tussen het aantrekken van gekwalificeerde mensen en het eerlijk belonen van al haar medewerkers.

Ondernemingsraad

De vestigingen in Nederland en Spanje hebben een ondernemingsraad (OR). In België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is een ondernemingsraad op dit moment niet verplicht.

In Nederland bestaat de OR uit vijf leden en een benoemde secretaris. De OR was in 2010 betrokken bij de afscheiding van Real Estate Development en de herstructurering van de afdeling zakelijk bankieren. Een ander belangrijk onderwerp was de invoering van functiegroepen. Aan het eind van het jaar zijn er verkiezingen gehouden: één lid kwam in aanmerking voor herbenoeming. Uit acht kandidaten zijn vijf leden gekozen.

In België zijn ondernemingsraden sterk gereguleerd en gekoppeld aan de vakbonden. Het verkiezingsproces voor het instellen van een ondernemingsraad zal bij de Belgische vestiging eind 2011 starten. Als er kandidaten vanuit de vakbonden zijn, zal er in 2012 een ondernemingsraad zijn ingesteld. In de loop van 2011 zullen de vestigingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk onderzoeken of een ondernemingsraad in de toekomst gewenst is.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)