Ontwikkeling medewerkers

De Triodos Academy organiseert verschillende trainingen en opleidingen met zowel een internationale als lokale focus. In 2010 is een ‘visionair leiderschapsprogramma’ van start gegaan, evenals een verbeterd management development-programma. 22 medewerkers nemen deel aan deze uitdagende en belangrijke programma’s. In 2010 is twee keer een Values Seminar gehouden, dat de waarden van Triodos Bank relateert aan de dagelijkse gang van zaken. 55 medewerkers hebben aan dit seminar deelgenomen.

Naast diverse opleidingen op maat binnen de verschillende business units zijn er trainingsmodules verzorgd door het Institute for Social Banking, waaronder rondetafeldiscussies over specifieke vakgebieden en een Masters in Social Banking. Eén deelnemer van Triodos Bank rondde als eerste dit Masterprogramma met succes af.

De ontwikkelingskosten per medewerker zijn volgens planning met 15% gestegen, van EUR 1.318 tot EUR 1.521.

Opleidingskosten per medewerker

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in euro’s

2010

2009

2008

 

 

 

 

Nederland

1.622

1.558

1.996

België

1.622

1.429

332

Verenigd Koninkrijk

929

589

895

Spanje

750

535

601

Duitsland

890

690

138

Triodos Investment Management

1.401

1.921

1.697

Hoofdkantoor

2.575

1.775

1.362

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld

1.521

1.318

1.240

 

 

 

 

Jong Triodos

De jonge generatie medewerkers is voor Triodos Bank zeer belangrijk. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en staan dichter bij bredere maatschappelijke trends.

Jong Triodos Groep wordt actief ingeschakeld bij bepaalde thema’s die spelen binnen Triodos Bank en organiseert diverse activiteiten. Dit jaar heeft de groep een internationale conferentie georganiseerd voor 35 jonge medewerkers van Triodos Bank. De nadruk lag op de vraag hoe de afdeling zakelijk bankieren de kwaliteit en effectiviteit van haar dienstverlening kan waarborgen in een periode van sterke groei

Gezonde medewerkers

Het ziekteverzuim is in 2010 gedaald tot 1,9% (2009: 2,6%).

Het ziekteverzuim was op het hoofdkantoor tamelijk hoog door een aantal langdurige ziektegevallen, waarvan de meeste niet werkgerelateerd waren. In totaal werden 16 gevallen van langdurig ziekteverzuim gemeld (2009: 21). Het kortdurend ziekteverzuim daalde van 1,6% in 2009 tot 1,3% in 2010.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)