Vooruitzichten

Door de financiële crisis en de diepe economische recessie is het vertrouwen in de financiële sector in 2010 verder gedaald. Hoewel Triodos Bank niet direct door de kredietcrisis is geraakt en haar positieve en duurzame groei voortzette, ondervindt zij er toch indirect de gevolgen van, net als veel van haar klanten in de reële economie. Triodos Bank bleef haar stakeholders op de hoogte houden van haar visie op de crisis als onderdeel van haar inspanningen om aan een positievere toekomst te bouwen. In zijn in 2009 verschenen boek 'Het nieuwe bankieren' licht Peter Blom, CEO van Triodos Bank, toe wat er fout is gegaan en welke lering hieruit kan worden getrokken, en biedt hij inspiratie voor een betere toekomst. Triodos Bank is voornemens in 2011 een internationale, Engelstalige versie van het boek uit te geven. Peter Blom is in 2010 gevraagd om lid te worden van de Club van Rome, wat de groeiende reputatie van de bank op het internationale toneel bevestigt.

In 2011 wil Triodos Bank de toegang die ze nu heeft tot invloedrijke internationale platforms en fora benutten om zo een actieve bijdrage te leveren aan het debat over de maatschappelijke rol van banken in de toekomst. Dit vraagt om daden bij woorden en om het delen van de kennis en ervaring van Triodos Bank met duurzaam bankieren.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)