Jaarrekening

Hier vindt u details van de financiële resultaten van Triodos Bank in 2010.

Geconsolideerde jaarrekening
 

per 31 december 2010
 
Lees meer

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke ...
Lees meer

Segmentrapportage

per 31 december 2010
Lees meer

Solvabiliteit

De solvabiliteit wordt berekend volgens de Bazel II-richtlijnen.

Lees meer

Risicomanagement

Om de risico’s die de bank loopt te beheren, hanteert en onderhoudt Triodos Bank ...
Lees meer

Vennootschappelijke jaarrekening

per 31 december 2010
 
Lees meer

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de ...
Lees meer

Overige gegevens
 

Dit hoofdstuk geeft informatie over winstverdeling, nevenvestigingen etc.
Lees meer
Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)