Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2010

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Aand-
elen-
Kapitaal

Agio

Her-
waard-
erings-
reserve

Wettel-
ijke
reserve

Overige
reserve

Onver-
deelde
winst

Totaal eigen
vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen
per 1 januari 2009

146.075

25.071

28

5.906

16.931

10.140

204.151

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging waarderingsgrondslagen pensioenen

 

 

 

 

4.137

 

4.137

Uitbreiding aandelenkapitaal

72.366

29.024

 

 

 

 

101.390

Stockdividend

2.588

–2.588

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelnemingen na belastingen

 

 

15

 

 

 

15

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

–35

 

 

–35

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

4.470

–4.470

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–5.670

–5.670

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

3.634

 

3.634

Overboeking naar wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

891

–891

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

1.251

 

1.251

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

9.577

9.577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen
per 31 december 2009

221.029

51.507

43

6.762

29.532

9.577

318.450

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding aandelenkapitaal

24.191

10.191

 

 

 

 

34.382

Stockdividend

4.132

–4.132

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelnemingen na belastingen

 

 

16

 

 

 

16

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

116

 

 

116

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

975

–975

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–8.602

–8.602

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

5.801

 

5.801

Overboeking naar wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

989

–989

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

444

 

444

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

11.509

11.509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen
per 31 december 2010

249.352

57.566

59

7.867

35.763

11.509

362.116

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)