Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Verwijzingen*

2010

2009

*

De verwijzingen hebben betrekking op de toelichting. Deze vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.

 

 

 

 

Baten

 

 

 

Rentebaten

20

104.848

98.425

Rentelasten

21

–38.030

–45.708

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente

 

66.818

52.717

 

 

 

 

Provisiebaten

22

36.027

30.071

Provisielasten

23

–848

–694

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisie

 

35.179

29.377

 

 

 

 

Resultaat uit financiële transacties

24

182

1.772

Overige baten

25

523

4.470

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige baten

 

705

6.242

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

102.702

88.336

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeels- en andere beheerkosten

26

73.111

65.225

Afschrijvingen en waardeveranderingen
op materiële en immateriële vaste activa

27

4.851

5.163

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten

 

77.962

70.388

 

 

 

 

Waardeveranderingen van vorderingen

28

9.843

4.980

Waardeveranderingen van deelnemingen

 

119

468

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 

87.924

75.836

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

 

14.778

12.500

Belastingen bedrijfsresultaat

29

–3.269

–2.923

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

 

11.509

9.577

 

 

 

 

Bedragen in euro’s

 

 

 

Nettowinst per aandeel

 

2,45

3,00

Dividend per aandeel

 

1,95

1,95

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)