Valutarisico

Valutarisico is het huidige of toekomstige risico dat resultaten en kapitaal nadelige gevolgen ondervinden van schommelingen in valutawisselkoersen. De basisvaluta van Triodos Bank is de euro. De balans en winst- en verliesrekening van de vestiging in het Verenigd Koninkrijk luiden in Engelse ponden (GBP).

Het beleid van Triodos Bank is erop gericht netto valutaposities te vermijden, met uitzondering van posities die voortvloeien uit strategische beleggingen. De term vreemde valutaposities heeft voornamelijk betrekking op valutaderivaten voor Triodos Investment Funds die bijna volledig zijn afgedekt.

Het valutarisico wordt maandelijks gemonitord in het Asset and Liability Committee. Limieten worden vastgesteld door de Directie op basis van een voorstel van het Asset and Liability Committee.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de valutapositie van Triodos Bank per 31 december in duizenden euro’s.

  (XLS:) Download XLS

2010

Contante positie

Contante positie

Termijn positie

Termijn positie

Netto positie

Netto positie

Bedragen in
duizenden euro’s

Debet

Credit

Debet

Credit

Debet

Credit

 

 

 

 

 

 

 

GBP

482.249

481.769

480

USD

1.681

66

163.375

163.350

1.640

MXN

966

966

KES

2.226

2.226

PEN

13.822

13.822

ZAR

847

847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

483.930

481.835

181.236

181.211

2.120

 

 

 

 

 

 

 

Netto open valutapositie (totaal van nettoposities debet en credit) 2.120

  (XLS:) Download XLS

2009

Contante positie

Contante positie

Termijn positie

Termijn positie

Netto positie

Netto positie

Bedragen in
duizenden euro’s

Debet

Credit

Debet

Credit

Debet

Credit

 

 

 

 

 

 

 

GBP

390.053

390.621

5.484

5.484

568

USD

5.193

73

123.486

127.013

1.593

MXN

1.550

1.550

KES

11.570

11.570

PEN

754

754

ZAR

706

706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

395.246

390.694

143.550

147.077

1.593

568

 

 

 

 

 

 

 

Netto open valutapositie (totaal van nettoposities debet en credit) 2.161

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)