Kerncijfers per vestiging en per business unit

2010

(XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Bank
Nederland

Bank
België

Bank
Verenigd
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal
bank-
activiteiten

Investment
Management

Private
Banking

Overig

Eliminatie-          poste

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevertouwde middelen

1.460.049

794.783

433.744

334.269

20.310

3.043.155

 

 

 

–4.479

3.038.676

Aantal rekeningen

169.919

40.806

31.451

35.008

1.105

278.289

 

 

 

 

278.289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten

761.774

462.918

359.125

456.557

87.946

2.128.320

 

 

 

–677

2.127.643

Aantal

13.606

1.692

992

886

107

17.283

 

 

 

 

17.283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

1.595.895

882.901

549.184

493.831

115.887

3.637.698

 

 

631.523

–771.601

3.497.620

Fondsen in beheer

 

 

 

 

 

 

1.757.284

356.776

8.077

 

2.122.137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

1.595.895

882.901

549.184

493.831

115.887

3.637.698

1.757.284

356.776

639.600

–771.601

5.619.757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

33.177

18.768

11.699

14.012

2.076

79.732

21.007

2.476

1.409

–1.922

102.702

Bedrijfslasten

–22.758

–12.854

–8.648

–10.892

–4.955

–60.107

–15.708

–1.845

–1.546

1.244

–77.962

Waardeveranderingen van vorderingen

–2.966

–4.788

–745

–1.339

 

–9.838

 

 

–5

 

–9.843

Waardeveranderingen
van deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

–119

 

–119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

7.453

1.126

2.306

1.781

–2.879

9.787

5.299

631

–261

–678

14.778

Belastingen bedrijfsresultaat

–1.764

361

–550

–840

883

–1.910

–1.545

–157

173

170

–3.269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

5.689

1.487

1.756

941

–1.996

7.877

3.754

474

–88

–508

11.509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdsbasis

115,2

71,9

73,0

83,5

25,0

368,6

76,8

10,3

103,7

 

559,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten/totaal baten

69%

68%

74%

78%

239%

75%

75%

75%

 

 

76%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

(XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

Bank
Nederland

Bank
België

Bank
Verenigd
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal
bank-
activiteiten

Investment
Management

Private
Banking

Overig

Eliminatie-        posten

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevertouwde middelen

1.232.494

708.738

386.484

268.667

394

2.596.777

 

 

 

–12.160

2.584.617

Aantal rekeningen

135.350

36.374

29.683

26.563

60

228.030

 

 

 

 

228.030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten

587.791

357.591

277.890

373.838

63.825

1.660.935

 

 

 

 

1.660.935

Aantal

11.365

1.374

879

745

75

14.438

 

 

 

 

14.438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

1.361.575

779.963

450.972

407.555

66.696

3.066.761

 

 

452.752

–533.875

2.985.638

Fondsen in beheer

 

 

 

 

 

 

1.591.303

280.394

8.077

 

1.879.774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

1.361.575

779.963

450.972

407.555

66.696

3.066.761

1.591.303

280.394

460.829

–533.875

4.865.412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

28.746

15.017

10.505

10.459

100

64.827

19.157

1.676

5.099

–2.423

88.336

Bedrijfslasten

–20.166

–10.718

–8.514

–9.640

–2.634

–51.672

–14.318

–1.764

–5.057

2.423

–70.388

Waardeveranderingen van vorderingen

–2.222

–1.255

–626

–401

 

4.504

 

 

–476

 

–4.980

Waardeveranderingen
van deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

–468

 

–468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

6.358

3.044

1.365

418

–2.534

8.651

4.839

–88

–902

 

12.500

Belastingen bedrijfsresultaat

–1.621

–493

–388

–92

800

1.794

–1.229

28

72

 

–2.923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

4.737

2.551

977

326

–1.734

6.857

3.610

–60

–830

 

9.577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal medewerkers op voltijdsbasis

96,8

57,4

74,3

67,8

15,9

312,2

73,8

9,9

83,5

 

479,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten/totaal baten

70%

71%

81%

92%

2.634%

80%

75%

105%

 

 

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van 2010 zijn de waarderingsgrondslagen voor pensioenen gewijzigd. Dit houdt verband met het vrijvallen van de pensioenvoorziening die volgens de vorige waarderingsgrondslagen moesten worden aangehouden. De vergelijkende cijfers voor 2009 zijn aangepast als gevolg van deze wijziging in de waarderingsgrondslagen.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)