Solvabiliteit

in duizenden euro’s

De solvabiliteit wordt berekend volgens de Bazel II-richtlijnen.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Het kernkapitaal en het toetsingsvermogen
zijn als volgt te specificeren:

 

 

Aandelenkapitaal

249.352

221.029

Agio

57.566

51.507

Wettelijke reserve

7.867

6.762

Overige reserve

35.763

29.532

Onverdeelde winst

11.509

9.577

Af: voorgesteld dividend

–9.725

–8.608

Af: immateriële vaste activa

–14.646

–13.974

 

 

 

 

 

 

Kernkapitaal (tier-1 kapitaal) (a)

337.686

295.825

Herwaarderingsreserve

59

43

Achtergestelde schulden na aftrek disagio

22.694

22.680

 

 

 

 

 

 

Toetsingsvermogen (b)

360.439

318.548

Kapitaaleisen (c)

196.400

154.642

 

 

 

 

 

 

Overschot toetsingsvermogen (b-c)

164.039

163.906

 

 

 

Tier-1 kernkapitaalratio (a/c * 8%)

13,8%

15,3%

BIS-ratio (b/c * 8%)

14,7%

16,5%

 

 

 

De kapitaaleisen zijn als volgt te specificeren:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Kapitaaleis voor kredietrisico

183.161

143.578

Kapitaaleis voor marktrisico

Kapitaaleis voor operationeel risico

13.239

11.064

 

 

 

 

 

 

 

196.400

154.642

 

 

 

De kapitaaleis voor kredietrisico is 8% van de risicogewogen waarden van activa, buiten-balansposten en derivaten.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Risicogewogen activa

1.929.175

1.608.853

Risicogewogen buiten-balansposten

343.416

175.934

Risicogewogen derivaten

16.919

9.934

 

 

 

 

 

 

 

2.289.510

1.794.721

 

 

 

Percentage kapitaaleis

8%

8%

Bedrag kapitaaleis voor kredietrisico

183.161

143.578

 

 

 

De kapitaaleis voor marktrisico betreft voor Triodos Bank alleen het valutarisico. De kapitaaleis is 8% van de netto open valutapositie als de netto open valutapositie hoger is dan 2% van het toetsingsvermogen. De kapitaaleis is nul als de netto open valutapositie lager is dan 2% van het toetsingsvermogen.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Ondergrens 2% van het toetsingsvermogen

7.225

6.371

Netto open vreemde-valutapositie

2.120

1.593

Percentage kapitaaleis

0%

0%

Bedrag kapitaaleis voor marktrisico

 

 

 

De kapitaaleis voor operationeel risico is 15% van de gemiddelde baten van de laatste drie jaar.

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Totaal baten 2007

n.v.t.

59.213

Totaal baten 2008

73.737

73.737

Totaal baten 2009

88.336

88.336

Totaal baten 2010

102.702

n.v.t.

 

 

 

Gemiddelde baten laatste drie jaar

88.258

73.762

Percentage kapitaaleis

15%

15%

Bedrag kapitaaleis voor operationeel risico

13.239

11.064

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)