Gelieerde partijen

Triodos Bank heeft banden met de volgende rechtspersonen:

 • Triodos Bank verleent diensten aan Sustainalytics, Triodos Real Estate Development en Triodos Fair Share Fund tegen marktconforme vergoedingen. De diensten betreffen uitleen van personeel, directievoering, administratie, huisvesting, ICT en marketingactiviteiten.
 • Triodos Bank houdt tegoeden aan van en verricht bankdiensten aan gelieerde partijen tegen marktconforme tarieven.
 • Triodos Bank verstrekt kredietfaciliteiten en bankgaranties aan beleggingsfondsen en internationale fondsen tegen marktconforme tarieven.
 • Triodos Bank verhuurt kantoorruimte aan Triodos Facet tegen een marktconforme huur.
 • Triodos Bank stelt zich garant voor Triodos Groenfonds tegen een marktconforme garantieprovisie.
 • Triodos Bank en Triodos Investment Management voeren beheeractiviteiten uit voor beleggingsfondsen tegen marktconforme managementvergoedingen.
 • Triodos Custody verricht bewaaractiviteiten voor Triodos Fair Share Fund tegen een marktconforme vergoeding.
 • Triodos Bank distribueert en registreert effecten, uitgegeven door beleggingsfondsen en geplaatst bij klanten van Triodos Bank, tegen marktconforme vergoedingen.
 • Triodos Bank verricht valutatransacties voor beleggingsfondsen en internationale fondsen tegen marktconforme tarieven.
 • Triodos Investment Management heeft diensten verleend aan Sicav II en Triodos Real Estate Investment BV met betrekking tot de lancering van nieuwe beleggingsfondsen tegen een marktconforme vergoeding.
 • Triodos Bank ontvangt van Triodos Groenfonds een compensatie voor lagere rente op leningen die zijn overgenomen van Triodos Groenfonds.
 • Triodos Investment Management en Triodos Mees Pierson betrekken informatie ten behoeve van duurzaamheidsonderzoek van Sustainalytics tegen marktconforme vergoedingen.
 • Triodos Bank heeft een deel van het jaar 2010 tegen een marktconforme huur een kantoorpand gehuurd dat eigendom is van Triodos Vastgoedfonds.
 • Triodos Mees Pierson betaalt een deel van de ontvangen beheervergoedingen door aan Sustainalytics als vergoeding voor hun aandeel in de verrichte beheeractiviteiten.
 • Triodos Mees Pierson beheert een beleggingsportefeuille van Triodos Groenfonds tegen een marktconforme beheervergoeding.
Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)