32. Deelnemingen

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

24.117

23.888

Overige deelnemingen

3.271

2.965

 

 

 

 

 

 

 

27.388

26.853

 

 

 

Dit betreft verworven kapitaalbelangen welke duurzaam voor de bedrijfsuitoefening worden aangehouden. Het overzicht van kapitaalbelangen conform artikel 2:379 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in de grondslagen voor consolidatie in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Het verloop van deze post is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

26.853

26.118

Verwervingen

94

Resultaat deelnemingen

4.158

4.660

Overboeking van of naar voorziening negatief
eigen vermogen deelnemingen

–30

–907

Uitgekeerd dividend

–3.700

–2.530

Herwaardering

–103

–453

Koersresultaten vreemde valuta

116

–35

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

27.388

26.853

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)