33. Immateriële vaste activa

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Betaalde goodwill

381

479

Ontwikkelingskosten informatiesystemen

10.783

9.946

Computersoftware

279

127

 

 

 

 

 

 

 

11.443

10.552

 

 

 

Betaalde goodwill

De betaalde goodwill betreft de goodwill die Triodos Bank in 2004, 2005 en in 2009 aan Triodos Investments España heeft betaald voor de afkoop van het winstrecht van de Spaanse vestiging.

Het verloop van de betaalde goodwill is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

788

588

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–309

–250

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

479

338

Aanschaf

200

Afschrijvingen

–98

–59

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

381

479

 

 

 

Ontwikkelingskosten informatiesystemen

De ontwikkelingskosten voor informatiesystemen betreffen de ontwikkelingskosten van het ICT-banksysteem van de bank.

Het verloop van de ontwikkelingskosten informatiesystemen is als volgt:

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in duizenden euro’s

2010

2009

 

 

 

Aanschafwaarde per 1 januari

17.004

13.559

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

–7.058

–4.377

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 1 januari

9.946

9.182

Geactiveerde kosten

2.511

3.445

Afschrijvingen

–1.674

–1.343

Waardeverminderingen

–1.338

 

 

 

 

 

 

Balanswaarde per 31 december

10.783

9.946

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)