Wereldwijd perspectief

Duurzame verandering

Het traditionele denken gaat ervan uit dat we grote organisaties nodig hebben om een antwoord te bieden op wereldwijde problemen, zoals klimaatverandering. We vallen dan ook bijna automatisch terug op de overheid. Overheden speelden immers altijd een centrale rol bij het bepalen van de duurzaamheidsagenda.

Maar nu zij zich door de financiële crisis meer en meer concentreren op bezuinigingen en het weer sluitend maken van de staatsbegroting, schiet deze regiefunctie erbij in en nemen steeds meer consumenten en bedrijven het initiatief in het streven naar meer duurzame oplossingen. Triodos Bank loopt bij deze ontwikkelingen voorop.

Overheden heroriënteren zich

Zoals gezegd, lijken overheden zich nu vooral te richten op de dringende economische vraagstukken en besteden minder aandacht aan het oplossen van onze grootste maatschappelijke en ecologische problemen. Dit kan zelfs leiden tot bezuinigingen die negatieve gevolgen hebben voor het milieu en het sociale beleid.

Zo hebben de autoriteiten in Duitsland de levensduur van kernreactoren verlengd, in tegenstelling tot eerdere overeenkomsten. Commentatoren wijzen erop dat dit besluit voornamelijk is ingegeven door politieke en budgettaire afwegingen en zal kunnen leiden tot minder investeringen in duurzame energie.

In Spanje heeft de regering voorgesteld om in 2010 de gunstige terugleververgoeding (feed-in tarief) voor zonneprojecten te beëindigen. Hoewel dit voornemen nu nog niet in een wet is vastgelegd, kunnen de gevolgen voor de sector aanzienlijk zijn. In Nederland hebben groene beleggingsfondsen te maken met de negatieve gevolgen van de beslissing van de nieuwe regering om het belastingvoordeel voor deze fondsen geleidelijk te beperken.

Het goede nieuws is dat hoewel de overheid nog steeds een belangrijke rol heeft te vervullen en zich actief zal moeten blijven inzetten bij het stimuleren van de duurzaamheidsagenda, bedrijven en individuele personen wellicht beter in staat zijn om snel de noodzakelijke verandering teweeg te brengen.

VIDEO'S

Peter Blom – CEO Triodos Bank (photo)

Peter Blom

CEO Triodos Bank

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)