De opkomst van de sociale markteconomie

Het bedrijfsleven en de consument nemen de leiding

Het bedrijfsleven en de consumenten nemen steeds vaker de sleutelrol van de overheid over. Zo heeft energiemaatschappij Eneco opgeroepen tot afschaffing van alle energiesubsidies – niet alleen op duurzame energie, maar ook op vervuilende energiebronnen zoals kernenergie en fossiele brandstoffen.

Als een dergelijke maatregel daadwerkelijk zou worden doorgevoerd, zou een echt level playing field (gelijkwaardige kansen) tussen de verschillende vormen van energieopwekking ontstaan. Hoogst waarschijnlijk in het voordeel van de duurzame energiesector. In heel Europa is sprake van een toename van protesten tegen in de ogen van veel burgers onrechtvaardige beslissingen, vooral in Duitsland. Als deze ontevredenheid kan worden omgebogen naar positieve initiatieven, is er een enorme potentie voor duurzame alternatieven niet alleen op het gebied van duurzame energie, maar ook in de biologische landbouw sector en andere duurzame sectoren.

Nieuwe internationale aanpak

Deze ontwikkelingen bouwen voort op het Europese ideaal van een sociale markteconomie: een combinatie van particulier ondernemerschap, die de kracht van consumenten bundelt, met overheidsregulering om de resultaten te optimaliseren. Ook elders in de wereld zijn nieuwe economische benaderingen ontwikkeld. Denk aan het Amerikaanse duurzaam kapitalisme, dat de voordelen van het marktgedreven kapitalisme wil verbinden met een langetermijnperspectief. Of aan de langetermijnstrategie van China voor de energiebehoeften, waarbij de overheid een sleutelrol speelt bij het realiseren van grootschalige verandering.

Duurzaam kapitalisme is met name interessant omdat het ervan uitgaat dat het kapitalisme alleen maar in staat is middelen efficiënt te verdelen als zij oog heeft voor de bredere context, dus inclusief het welzijn en de waardigheid van mensen en het vermogen van onze planeet ons te blijven voorzien van wat we nodig hebben. Dit heeft praktische consequenties. Triodos Bank en vele anderen met haar, vindt dat er om die reden een prijskaartje of belasting aan CO2-uitstoot moet hangen. Duurzaam kapitalisme heeft grote mogelijkheden maar mag niet, zoals met het communisme gebeurde, verworden tot een ideologie. Het doel is niet het omarmen van een nieuwe ideologie, maar het realiseren van verandering.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)