Onze uitdagingen

Triodos Bank is een ondernemende bank. We willen het verschil maken door duurzaamheid beter te laten aansluiten op de dagelijkse behoeften van mensen.

De Global Alliance for Banking on Values heeft de belangrijke toezegging in drie jaar tijd USD 250 miljoen aan kapitaal aan te trekken. In 2010 had zij in één jaar al meer kapitaal aangetrokken dan het toegezegde bedrag. (Invloedrijke factor)

 

Hoewel de overtuiging hardnekkig is dat voor het oplossen van grote problemen grote organisaties nodig zijn, komt er steeds meer bewijs dat kleinere organisaties beter zijn toegerust om de huidige dringende maatschappelijke, ecologische en culturele uitdagingen op te pakken. Zo worden banen steeds vaker gecreëerd in het midden- en kleinbedrijf, in plaats van bij grote bedrijven en multinationals. In veel opzichten is klein het ‘nieuwe groot’ geworden. Wij willen hier onze bijdrage aan leveren door onder meer samen te werken met andere, op waarde gerichte instellingen van vergelijkbaar formaat.

De Global Alliance for Banking on Values is hier een goed voorbeeld van. In 2010 is dit wereldwijde netwerk van toonaangevende duurzame banken, waarvan Triodos Bank in 2009 medeoprichter was, uitgebreid met vier banken. De Alliance heeft de intentie uitgesproken om vóór 2020 de levens van een miljard mensen positief te beïnvloeden. Kleinere instellingen die goed met elkaar samenwerken hebben de potentie tot een effectief antwoord op grote uitdagingen waarvoor we staan.

Daar is haast bij: vanwege de maatschappelijke verandering die zich aandient en de daarmee samenhangende druk op samenlevingen, op mensen en vanwege de steeds duidelijker gevolgen van klimaatverandering. Het debat op dit terrein is verschoven van een technisch debat over of klimaatverandering wel of niet bestaat, naar een debat over hoe we ermee omgaan. Triodos Bank en haar partners willen een centrale rol spelen in de financiering van goed onderbouwde oplossingen voor deze problemen. We willen dit rechtstreeks doen, via ons werk in Europa en in opkomende markten over heel de wereld en door anderen te inspireren. We hopen dat dit verslag – dat we voor de eerste keer ook online uitbrengen – een overtuigend beeld geeft van hoe we dit in 2010 hebben bewerkstelligd. Een online jaarverslag bespaart papiergebruik en daarmee het milieu.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)