Financiële resultaten

De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2010 met 16% gestegen tot EUR 103 miljoen (2009: EUR 88 miljoen). De bijdrage vanTriodos Investment Management bedroeg EUR 21 miljoen (2009: EUR 19 miljoen).

De provisie-inkomsten in 2010 bedragen 34% (2009: 33%) van de totale baten, conform de verwachtingen.

De verhouding bedrijfslasten ten opzichte van totale baten is eind 2010 76% (2009: 80%). In 2009 was dit percentage hoger door de verplichte bijdrage van Triodos Bank aan het Nederlandse depositogarantiestelsel door het faillissement van DSB Bank.

De nettowinst over 2010 bedroeg EUR 11,5 miljoen, 20% meer dan in 2009. (Invloedrijke factor)

De nettowinst van EUR 11,5 miljoen is 20% hoger (2009: EUR 9,6 miljoen). De winst per aandeel, berekend over de in het boekjaar gemiddeld uitstaande aandelen, bedraagt EUR 2,45 (2009: EUR 3,00), een daling van 18%. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouder.

Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2009: EUR 1,95). De pay-out ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) komt daarmee op 80% (2009: 65%).

De winstdoelstelling op middellange termijn is een rendement van 7% op het eigen vermogen in normale economische omstandigheden. De bank meent dat deze doelstelling een realistisch langetermijngemiddelde is voor het type bancaire activiteiten waarin Triodos Bank actief is. De volwassen vestigingen (Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk) hebben aangetoond dit niveau van winstgevendheid te kunnen bereiken. De winst bleef in 2010 zoals verwacht onder de 7%. Dit komt door het ongunstige en onzekere financiële klimaat waardoor er sprake is van bovengemiddelde voorzieningen in de kredietprotefeuille en investeringen zoals de nieuwe vestiging in Duitsland.

De termijn waarbinnen Triodos Bank de winstdoelstelling van 7% haalt, hangt af van de kansen die zij kan benutten in de markt waarin het thema duurzaamheid de komende jaren sterk in de belangstelling staat. Bij de huidige ongunstige marktomstandigheden moet deze winstdoelstelling met de nodige voorbehouden worden omkleed.

Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor 20 beleggingsfondsen, in totaal EUR 1,8 miljard. Deze fondsen leveren samen een aanzienlijk bijdrage aan de winst van de bank. De nettowinst over 2010 bedraagt EUR 3,8 miljoen (2009: EUR 3,6 miljoen).

Overzicht aantal certificaten per certificaathouder

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

Certificaathouders

Eigen vermogen

 

2010

2009

2010

2009

 

 

 

 

 

1 – 50

8.154

7.487

10,9

9,5

51 – 500

7.805

6.470

94,0

74,5

501 – 1.000

669

537

33,6

26,7

1.001 en meer

363

284

224,4

203,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

16.991

14.778

362,9

314,2

 

 

 

 

 

Het aantal certificaathouders is in 2010 gestegen van 14.778 tot 16.991. Het eigen vermogen groeide 14% van EUR 318 miljoen tot EUR 362 miljoen. Het onderhouden van een interne markt voor de aan- en verkoop van certificaten heeft in 2010 goed gefunctioneerd. De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel bedraagt eind 2010 EUR 73 (eind 2009: EUR 72).

De solvabiliteitsratio (bis-ratio) wordt met ingang van 2008 berekend volgens de Bazel II-richtlijnen. Eind 2010 bedraagt de BIS-ratio 14,7% (2009: 16,5%). Die daling is het gevolg van de grote groei van de kredietportefeuille gedurende het jaar. Het percentage ligt ruim boven het wettelijk minimum van 8%.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)