Kredietverlening

Uitstaande kredieten per sector in 2010

Uitstaande kredieten per sector in 2010 (cirkeldiagram)

De groei van de kredietportefeuille is een belangrijke indicator voor de impact die Triodos Bank heeft op het verduurzamen van de economie. Alle sectoren waar de bank zich op richt worden als duurzaam gekwalificeerd en de ondernemingen en projecten die zij financiert dragen bij aan het realiseren van de missie van Triodos Bank. In 2010 was er geen aanleiding om het duurzaamheidsgehalte van de verschillende sectoren tegen elkaar af te wegen. Triodos Bank blijft zich concentreren op de bestaande sectoren waarin zij inmiddels een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd en waar nog aanzienlijke mogelijkheden voor groei en vernieuwing zijn.

Milieu (49%, 2009: 50%)

Deze sector bestaat uit projecten op het gebied van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, biomassa en hydro-elektrische projecten. Hij omvat verder biologische landbouw en de hele voedselproductieketen: van landbouwbedrijven tot productverwerking, groothandelsondernemingen en natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie, zoals kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten, is in deze sector vertegenwoordigd.

Sociaal (28%, 2009: 31%)

Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven, vernieuwend ondernemerschap en dienstverlening met een duidelijke sociaal belang, zoals sociale woningbouw, en financiering van eerlijke handel en zorginstellingen.

Cultuur (14%, 2009: 15%)

Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze groeperingen, culturele centra en organisaties, en kunstenaars.

Bovengenoemde kredietsectoren geven de belangrijkste sectoren aan waar Triodos Bank in betrokken is. Deels worden deze sectoren zowel door Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie Beleggen).

De groei van de kredietportfeuille bedroeg EUR 467 miljoen of 28%. (Invloedrijke factor)

De kredietportefeuille groeide in 2010 met 28% tot EUR 2.128 miljoen (2009: 31%). Deze stijging met EUR 467 miljoen was lager dan de verwachte 35 à 40%. De kredietportefeuille als percentage van het bedrag aan toevertrouwde middelen is gestegen tot 70% (2009: 64%), waarmee Triodos Bank haar doelstelling behaalde om 70% van de haar toevertrouwde middelen uit te lenen.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef naar tevredenheid, ondanks de economische recessie. Een aantal sectoren, waaronder de productie van energie uit biomassa, heeft ernstig te lijden gehad van de aanhoudende economische recessie mede als gevolg van de volatiliteit in vraag en aanbod en aanzienlijke prijsschommelingen als gevolg daarvan. De gestegen voorzieningen voor dubieuze debiteuren leidde in 2010 tot waardeverandering van EUR 9,8 miljoen (2009: EUR 5,0 miljoen), waarvan EUR 4,8 miljoen (2009: EUR 3,3 miljoen) betrekking had op biomassa-energieprojecten. Hoewel de gevolgen voor het resultaat substantieel zijn, vertegenwoordigen de netto uitstaande kredieten in de biomassa-energiesector slechts 1,3% (EUR 27,6 miljoen) van de totale kredietportefeuille. Dit droeg bij aan een verhoging van de dotatie aan de voorziening voor dubieuze debiteuren tot 0,52% van de gemiddelde kredietportefeuille (2009: 0,34%). Onze langetermijnbenchmark voor voorzieningen is 0,25%. Deze voorzieningen zijn genomen als preventieve maatregel om de bank te beschermen tegen mogelijk in gebreke blijven van kredietnemers.

VIDEO'S

José Constant – Groupe Terre, België (foto)

Groupe Terre, België

een 60 jaar oud recyclingbedrijf

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)