Resultaten per divisie

Europees netwerk van Triodos vestigingen

Het balanstotaal van Triodos Bank is met 17% gestegen tot EUR 3,5 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een geslaagde aandelenemissie. De verwachte groei was tussen 15% tot 20%.

De toevertrouwde middelen namen met EUR 454 miljoen toe (18%) terwijl een groei van 15 à 20% was verwacht. Spaarders uitten hun ongenoegen over de manier waarop banken met hun verantwoordelijkheden omgingen en de bonuscultuur die daar onderdeel van is en zien Triodos Bank als positief alternatief. Dit leidde in Nederland en in België tot een grotere groei dan was voorzien. Deze groei is niet alleen toe te schrijven aan duidelijkere profilering van de bank tijdens en na de financiele crisis maar ook aan efficiëntere en klantvriendelijkere procedures, bijvoorbeeld bij het openen van een rekening.

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 467 miljoen (28%). De verwachte groei bedroeg 35 à 40%. Aan het begin van het jaar hebben we onze doelstelling naar beneden bijgesteld gezien het ongunstige economische klimaat.

Het totaal aantal klanten van de bank steeg met 18%. De verwachte groei lag tussen 15 à 20%. Eind 2010 bedroeg het totaal aantal klanten van Triodos Bank 285.000.

Overzicht toevertrouwde middelen per vestiging

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2010

31.12.2009

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Nederland

1.455,6

48

1.220,3

47

België

794,8

26

708,7

28

Verenigd Koninkrijk

433,7

14

386,5

15

Spanje

334,3

11

268,7

10

Duitsland

20,3

1

0,4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3.038,7

100

2.584,6

100

 

 

 

 

 

Overzicht toevertrouwde middelen per categorie

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

31.12.2010

31.12.2009

 

EUR

%

EUR

%

 

 

 

 

 

Spaargelden
(zonder vaste termijn)

1.752,5

57

1.544,9

60

Spaardeposito’s

446,9

15

417,2

16

Overige toevertrouwde middelen

839,3

28

622,5

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3.038,7

100

2.584,6

100

 

 

 

 

 

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor 20 beleggingsfondsen, met in totaal EUR 1,8 miljard aan vermogen onder beheer. De groei van de gezamenlijke beleggingsfondsen bedroeg EUR 166 miljoen, een stijging van 10%, tegenover een doelstelling van 25 à 30%. De beperking van het fiscale voordeel voor Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds door het nieuwe kabinet in Nederland, is de belangrijkste oorzaak voor deze lagere groei.

Triodos Private Banking

Het beheerd vermogen van Private Banking steeg met 37% tot EUR 606 miljoen, en kwam daarmee hoger uit dan de doelstelling van 20 à 25%. EUR 249 miljoen van dit beheerd vermogen staat op de balans van de Nederlandse vestiging.

VIDEO'S

Luke Hasell – The Story Group, Verenigd Koninkrijk (foto)

The Story Group, VK

traditioneel, biologisch familieboerenbedrijf

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)