Triodos Bank (Groep)

Het totale beheerd vermogen inclusief Triodos Bank en de beleggingsfondsen is met EUR 0,7 miljard (15%) gestegen tot EUR 5,6 miljard.

De nettowinst over 2010 bedroeg EUR 11,5 miljoen, 20% meer dan in 2009.

Het aandelenkapitaal van de bank groeide met EUR 34 miljoen (13%) dankzij een emissie van certificaten waarop uitsluitend certificaathouders en particuliere klanten van Triodos Bank konden inschrijven.

Triodos Bank financiert ondernemingen die projecten ontwikkelen en exploiteren voor duurzame energie en projecten op het gebied van energiebesparing en schoner gebruik van fossiele brandstoffen. Eind 2010 financierden Triodos Bank en de Triodos beleggingsfondsen samen meer dan 306 projecten in heel Europa (275 in 2009) met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 1.624 MW (950 MW in 2009).

Het aantal medewerkers is in 2010 met 10% gegroeid tot 636 (577 in 2009). In Nederland werd een nieuwe functie-indeling geïntroduceerd. Deze indeling zal de komende twee jaar ook in de andere landen worden doorgevoerd. In 2010 is Triodos Bank gestart met een leiderschapsprogramma en is het bestaande programma voor managementontwikkeling verbreed en verdiept. Hiermee wil de bank zich adequaat voorbereiden op een verdere groei en de daarmee samenhangende behoefte aan leidinggevenden.

In 2010 is een format ontwikkeld om de maatschappelijke, culturele en ecologische impact van de financieringsactiviteiten van Triodos Bank ook te kunnen meten. In dat verband is een pilot gestart om de impact van onze kredieten in het Verenigd Koninkrijk beter in kaart te brengen.

Resultaten per divisie
Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)