Vooruitzichten

Vooruitzichten 2011

Triodos Bank (Groep)

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank in 2011 een positief resultaat te behalen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis zich in 2011 nog zal voort kunnen zetten en duurzame ondernemers en bedrijven die actief zijn in de reële economie voor uitdagingen zal blijven plaatsen.

Europees vestigingennetwerk

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting met 15 à 20% stijgen.

Alle vestigingen zullen hun klantenbestand naar verwachting zien groeien. De groei van het aantal klanten van de Groep als geheel zal naar verwachting 15 à 20% bedragen.

De kredietportefeuille en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting met 20 à 25% toenemen. Triodos Bank heeft een gezonde groeiambitie, maar niet tegen elke prijs. In 2011 zullen we ons extra inspannen om in het bijzonder de koplopers te financieren: de ondernemers die de duurzame sectoren van de toekomst ontwikkelen. We verwachten dat het niveau van de kredietvoorzieningen zal dalen tot het langetermijngemiddelde.

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management is goed gepositioneerd voor verdere groei dankzij een groeiende vraag naar ‘impact’ beleggen. Beleggers hebben zowel belangstelling voor bestaande beleggingsfondsen als voor nieuwe fondsen op verschillende terreinen zoals energiebesparing, duurzame energie, kunst en cultuur en duurzame landbouw en voeding. De groeivooruitzichten van de Nederlandse fondsen met fiscaal voordeel zijn onzekerder geworden doordat de overheid heeft besloten deze fiscale voordelen te beperken. In totaal voorzien we voor 2011 een groei in beheerd vermogen van 10 à 20%.

Private Banking

We verwachten aanhoudende belangstelling voor onze private-banking dienstverlening in Nederland en België en voorzien een groei van 20 à 25%.

Tot slot

In 2011 zal Triodos Bank een actieve bijdrage blijven leveren aan een duurzame toekomst door in te spelen op de sociale, ecologische en culturele uitdagingen op korte en lange termijn. We verwachten in het bijzonder een groei in onze financiering van duurzame energieprojecten en andere innovaties wereldwijd die onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zullen verminderen. Onze milieuactiviteiten zijn echter slechts een deel van onze steeds groter wordende impact. Daarbij zullen wij de resultaten van ons werk nog duidelijker en vaker voor het voetlicht moeten brengen ondermeer door actief deel te nemen aan het publieke debat, maar ook als ervaringsdeskundige; een ‘change-agent’ die verandering financiert.

Zeist, 24 februari 2011

Directie Triodos Bank
Pierre Aeby*
Peter Blom*, voorzitter
Michael Jongeneel

*Statutair directeur

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)