De duurzame bank van Europa

Een Europees netwerk opbouwen

Het ontwikkelen van een Europees vestigingennetwerk is van essentieel belang voor Triodos Bank. Het succes van haar uitbreiding en diversificatie in een aantal Europese landen tot dusver toont duidelijk aan dat winstgevende duurzame banken de norm kunnen zijn in de financiële sector, in plaats van de uitzondering.

Een Europees netwerk stelt Triodos Bank in staat expertise op te bouwen en te delen. Hiermee kan Triodos Bank betrouwbare diensten verlenen aan duizenden zakelijke en particuliere klanten, waardoor de omvang en impact van duurzaam bankieren verder toeneemt. Ook kan Triodos Bank met een netwerk van vestigingen steeds meer internationale zakelijke klanten bedienen die zich (net als Triodos) hebben ontwikkeld tot over de landsgrenzen.

De groei van Triodos Bank in Europa ontwikkelt zich organisch. Triodos Bank werkt met mensen en instellingen die er voor kiezen met haar in zee te gaan, in plaats van zich op een markt te richten en deze op afstand te ontwikkelen. Hoewel de waarden van haar klanten en medewerkers overeenkomen, zijn er ook belangrijke verschillen. Op de verschillende markten lopen regelgeving, fiscale prikkels en overheidsbenaderingen met betrekking tot duurzaamheid soms ver uiteen. Het wel of juist niet betreden van de Spaanse zonne-energiesector en fiscale prikkels in Nederland zijn hier slechts twee voorbeelden van. Zij komen hieronder nog aan de orde.

In 2011 zal Triodos Bank er hard aan werken om haar impact als Europa’s vooraanstaande duurzame bank te vergroten.

  (XLS:) Download XLS

2010

NL

BE

UK

ES

DE

Totaal Bank *)

*

Na eliminatie onderlinge transacties tussen Triodos-groepsmaatschappijen

 

 

 

 

 

 

 

Aantal klanten (* 1000)

171

43

41

29

1

285

Toevertrouwde middelen
(* € miljoen)

1.456

795

434

334

20

3.039

Kredietportefeuille
(* € miljoen)

762

463

359

457

87

2.128

Nettowinst
(* € miljoen)

6

1

2

1

–2

8

Aantal medewerkers (FTE’s)

115,4

76,7

70,9

97,3

27,7

388

 

 

 

 

 

 

 

  (XLS:) Download XLS

2009

NL

BE

UK

ES

DE

Totaal Bank

 

 

 

 

 

 

 

Aantal klanten (* 1000)

147

38

39

18

0

242

Toevertrouwde middelen
(* € miljoen)

1.221

709

386

269

0

2.585

Kredietportefeuille
(* € miljoen)

588

357

278

374

64

1.661

Nettowinst
(* € miljoen)

5

3

1

0

–2

7

Aantal medewerkers (FTE’s)

105,4

65,4

74,2

78,8

20,6

344

 

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen per vestiging

(€ miljoen)

Toevertrouwde middelen per vestiging (staafdiagram)

* de cijfers over 2011 staan voor de voorziene groei in 2011 (plus of min 10%)

Krediet per vestiging

(€ miljoen)

Crédits per vestiging (staafdiagram)

* de cijfers over 2011 staan voor de voorziene groei in 2011 (plus of min 10%)

Een jaar van verandering

2010 was een turbulent jaar voor de banksector, voor de economie als geheel en voor miljoenen particulieren en bedrijven in heel Europa. Een hevige economische recessie was voor veel overheden aanleiding om bezuinigingsmaatregelen te treffen en met name hun duurzaamheidsbeleid te herzien.

Zo heeft de Spaanse regering in 2010 voorgesteld om de terugleververgoeding voor zonneprojecten af te schaffen. De Duitse regering heeft de terugleenvergoedingen verder gewijzigd. De Belgische autoriteiten hebben subsidies voor investeringen in nieuwe particuliere zonne-energieprojecten verlaagd. De Nederlandse regering heeft een begin gemaakt met de geleidelijke afschaffing van belastingvoordelen voor groene fondsen in Nederland. Overheidssteun voor kunst nam merkbaar af in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België.

Tegelijkertijd heeft de financiële crisis nieuwe mogelijkheden gecreëerd. De oplossingen voor de grootste problemen liggen steeds meer in handen van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in plaats van bij de overheid. Voor Triodos Bank ligt er een cruciale rol als katalysator voor verandering, door duurzame ondernemingen te financieren met geld dat door een steeds groter wordende groep van meer dan 280.000 spaarders en beleggers aan haar is toevertrouwd.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)