Kredietverlening

De kern van de activiteiten van Triodos Bank bestaat uit het verlenen van kredieten aan duurzame ondernemingen die blijvende oplossingen bieden voor onze grootste uitdagingen op maatschappelijk, ecologisch en cultureel gebied. Dat wij ons hierop ook in 2010 nadrukkelijk op hebben gericht, heeft een positieve impact gehad. Vanuit zakelijk oogpunt is dit ook belangrijk, aangezien Triodos Bank evenwicht wil bewaren tussen de stijging van de tegoeden en het actief aanwenden van de toevertrouwde middelen. Belangrijk is dat we onze doelstelling hebben gehaald om 70% van de toevertrouwde middelen uit te lenen. In 2010 is er over de gehele linie voor EUR 467 miljoen meer krediet verstrekt, een stijging van 28%, tegen een doelstelling van 35 à 40%.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Triodos Bank voor GBP 62,8 miljoen aan netto nieuwe kredieten verstrekt, een stijging van meer dan 25%. De vestiging in het Verenigd Koninkrijk heeft nu meer dan GBP 300 miljoen aan verleende kredieten uitstaan. Ook bij de andere vestigingen steeg dit cijfer aanzienlijk. In Spanje groeiden met name de biologische landbouw-, duurzame energie- en sociale sectoren. In Duitsland werd circa EUR 24 miljoen aan nieuwe leningen verstrekt, met voornamelijk goede vooruitzichten op het gebied van biologische landbouw. In België heeft Triodos Bank haar 150e windturbine gefinancierd. De stijging bij de verleende kredieten was het opvallendst bij de sectoren duurzame energie en zorg voor ouderen, en bij duurzame particuliere hypotheken. Ondanks dat de kredietverlening in Nederland enigszins achterbleef bij de doelstelling heeft de vestiging 4.000 nieuwe zakelijke klanten aangetrokken – zowel kredietnemers als rekening-couranthouders.

De voorzieningen (het geld dat Triodos Bank apart zet om potentiële verliezen op te vangen als er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van een kredietnemer) zijn in 2010 met EUR 10 miljoen toegenomen. Dit is relatief hoog in vergelijking met het historisch gemiddelde en is een weerspiegeling van de recessie op de gehele economie. De voorzieningen van Triodos Bank zijn overigens nog steeds relatief laag in vergelijking met andere banken.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)