Kerncijfers

Kerncijfers in EUR

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen euro’s

2010

2009

2008

2007

2006

*

Met ingang van 2010 zijn de waarderingsgrondslagen voor pensioenen gewijzigd. Dit houdt verband met het vrijvallen van de pensioenvoorziening die onder de oude waarderingsgrondslagen moest worden aangehouden. De vergelijkende cijfers over 2009 zijn aangepast naar aanleiding van deze wijziging in de waarderingsgrondslagen.

**

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

***

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

****

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. Het vergelijkende cijfer over 2009 is aangepast.

*****

De berekeningsmethode van de CO2-emissie is in 2009 gewijzigd en het vergelijkende cijfer over 2008 is herberekend.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen*

362

318

204

200

124

Aantal certificaathouders

16.991

14.778

11.797

12.084

9.039

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

3.039

2.585

2.077

1.617

1.356

Aantal rekeningen

278.289

228.030

169.517

130.644

102.318

 

 

 

 

 

 

Kredieten

2.128

1.661

1.270

1.019

854

Aantal

17.283

14.438

9.381

6.181

3.977

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal*

3.495

2.985

2.363

1.885

1.539

Fondsen in beheer**

2.122

1.876

1.378

1.429

1.282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen*

5.617

4.861

3.741

3.314

2.821

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

102,7

88,3

73,7

59,2

45,9

Bedrijfslasten*

–78,0

–70,4

–55,5

–47,7

–36,8

Waardeveranderingen van vorderingen

–9,8

–5,0

–3,2

0,6

–0,3

Waardeveranderingen van deelnemingen

–0,1

–0,4

–1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen*

14,8

12,5

14,0

12,1

8,8

Belastingen bedrijfsresultaat*

–3,3

–2,9

–3,9

–3,1

–2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst*

11,5

9,6

10,1

9,0

6,1

 

 

 

 

 

 

Solvabiliteit (BIS-ratio)*

14,7%

16,5%

13,0%

16,8%

13,5%

Bedrijfslasten/totaal baten*

76%

80%

75%

81%

80%

Rendement eigen vermogen in %*

3,4%

4,1%

5,0%

5,6%

5,0%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in euro’s)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo*

73

72

70

70

69

Nettowinst*,***

2,45

3,00

3,51

3,85

3,40

Dividend

1,95

1,95

1,95

1,95

1,80

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo****

636

577

477

397

349

Uitstroom

11%

10%

14%

18%

20%

Percentage vrouwen met managementfunctie

35%

27%

29%

33%

33%

Opleidingskosten per fte in euro’s

1.521

1.318

1.240

1.189

971

Verhouding hoogste / laagste salaris

8,5

8,5

7,7

7,3

7,0

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-emissie (1000 kg)*****

2.800

2.604

2.097

1.454

1.163

Compensatie CO2

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

Kerncijfers in ponden

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen ponden#

2010

2009

2008

2007

2006

#

Omgerekend naar Engelse ponden tegen de midden valutakoers ultimo jaar.

*

Met ingang van 2010 zijn de waarderingsgrondslagen voor pensioenen gewijzigd. Dit houdt verband met het vrijvallen van de pensioenvoorziening die onder de oude waarderingsgrondslagen moest worden aangehouden. De vergelijkende cijfers over 2009 zijn aangepast naar aanleiding van deze wijziging in de waarderingsgrondslagen.

**

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

***

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

****

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. Het vergelijkende cijfer over 2009 is aangepast.

*****

De berekeningsmethode van de CO2-emissie is in 2009 gewijzigd en het vergelijkende cijfer over 2008 is herberekend.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen*

312

283

194

147

83

Aantal certificaathouders

16.991

14.778

11.797

12.084

9.039

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

2.615

2.295

1.978

1.186

911

Aantal rekeningen

278.289

228.030

169.517

130.644

102.318

 

 

 

 

 

 

Kredieten

1.831

1.475

1.210

747

574

Aantal

17.283

14.438

9.381

6.181

3.977

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal*

3.008

2.652

2.251

1.382

1.033

Fondsen in beheer**

1.827

1.665

1.312

1.048

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen*

4.835

4.317

3.563

2.430

1.894

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

88,4

78,4

70,2

43,4

30,8

Bedrijfslasten*

–67,1

–62,5

–52,9

–35,0

–24,7

Waardeveranderingen van vorderingen

–8,5

–4,4

–3,1

0,5

–0,2

Waardeveranderingen van deelnemingen

–0,1

–0,4

–0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen*

12,7

11,1

13,3

8,9

5,9

Belastingen bedrijfsresultaat*

–2,8

–2,6

–3,6

–2,3

–1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst*

9,9

8,5

9,7

6,6

4,1

 

 

 

 

 

 

Solvabiliteit (BIS-ratio)*

14,7%

16,5%

13,0%

16,8%

13,5%

Bedrijfslasten/totaal baten*

76%

80%

75%

81%

80%

Rendement eigen vermogen in %*

3,4%

4,1%

5,0%

5,6%

5,0%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in ponden)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo*

63

64

67

51

46

Nettowinst*,***

2,11

2,66

3,34

2,82

2,28

Dividend

1,68

1,73

1,86

1,43

1,21

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo****

636

577

477

397

349

Uitstroom

11%

10%

14%

18%

20%

Percentage vrouwen met managementfunctie

35%

27%

29%

33%

33%

Opleidingskosten per fte in ponden

1.309

1.171

1.176

872

652

Verhouding hoogste / laagste salaris

8,5

8,5

7,7

7,3

7,0

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-emissie (1000 kg)*****

2.800

2.604

2.097

1.454

1.163

Compensatie CO2

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

Kerncijfers in dollars

  (XLS:) Download XLS

Bedragen in miljoenen dollars#

2010

2009

2008

2007

2006

#

Omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de midden valutakoers ultimo jaar.

*

Met ingang van 2010 zijn de waarderingsgrondslagen voor pensioenen gewijzigd. Dit houdt verband met het vrijvallen van de pensioenvoorziening die onder de oude waarderingsgrondslagen moest worden aangehouden. De vergelijkende cijfers over 2009 zijn aangepast naar aanleiding van deze wijziging in de waarderingsgrondslagen.

**

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

***

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

****

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. Het vergelijkende cijfer over 2009 is aangepast.

*****

De berekeningsmethode van de CO2-emissie is in 2009 gewijzigd en het vergelijkende cijfer over 2008 is herberekend.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen*

484

458

284

295

163

Aantal certificaathouders

16.991

14.778

11.797

12.084

9.039

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

4.060

3.723

2.890

2.380

1.786

Aantal rekeningen

278.289

228.030

169.517

130.644

102.318

 

 

 

 

 

 

Kredieten

2.843

2.393

1.768

1.500

1.125

Aantal

17.283

14.438

9.381

6.181

3.977

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal*

4.670

4.301

3.289

2.775

2.026

Fondsen in beheer**

2.835

2.701

1.918

2.104

1.689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen*

7.505

7.002

5.207

4.879

3.715

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

137,3

127,3

102,6

87,2

60,5

Bedrijfslasten*

–104,2

–101,4

–77,3

–70,3

–48,4

Waardeveranderingen van vorderingen

–13,2

–7,2

–4,4

0,9

–0,4

Waardeveranderingen van deelnemingen

–0,2

–0,7

–1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen*

19,7

18,0

19,5

17,8

11,7

Belastingen bedrijfsresultaat*

–4,4

–4,2

–5,4

–4,6

–3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst*

15,3

13,8

14,1

13,2

8,1

 

 

 

 

 

 

Solvabiliteit (BIS-ratio)*

14,7%

16,5%

13,0%

16,8%

13,5%

Bedrijfslasten/totaal baten*

76%

80%

75%

81%

80%

Rendement eigen vermogen in %*

3,4%

4,1%

5,0%

5,6%

5,0%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in dollars)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde ultimo*

98

104

97

103

91

Nettowinst*,***

3,27

4,32

4,88

5,67

4,48

Dividend

2,61

2,81

2,71

2,87

2,37

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo****

636

577

477

397

349

Uitstroom

11%

10%

14%

18%

20%

Percentage vrouwen met managementfunctie

35%

27%

29%

33%

33%

Opleidingskosten per fte in dollars

2.032

1.899

1.719

1.750

1.279

Verhouding hoogste / laagste salaris

8,5

8,5

7,7

7,3

7,0

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-emissie (1000 kg)*****

2.800

2.604

2.097

1.454

1.163

Compensatie CO2

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)