Triodos Investment Management

Triodos Investment Management is een volle dochteronderneming van Triodos Bank en is verantwoordelijk voor het beheer van de Triodos beleggingsfondsen.

Deze fondsen bieden particuliere en institutionele beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in een aantal duurzame sectoren, waaronder microfinanciering, duurzame handel, duurzaam vastgoed, duurzame energie, biologische landbouw, natuurbehoud en kunst en cultuur. Een aantal beleggingsfondsen beleggen in beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd die duurzame producten of diensten leveren of bovengemiddeld presteren in hun sector op sociaal en milieugebied en een actieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling.

De retail beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder vestigingen van Triodos Bank. Met beleggers in institutionele fondsen wordt rechtstreeks contact onderhouden. Lees het overzicht van balanstotalen van Triodos Investment Management voor meer informatie.

Impact Investing

Triodos Bank streeft ernaar de levenskwaliteit te verbeteren. Triodos Investment Management heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van ’Impact Investing’, waarbij financieel rendement wordt gecombineerd met rendement op maatschappelijk en milieu gebied. In 2010 werden de volgende resultaten bereikt door Triodos Bank:

Op het gebied van energie en klimaat werd een reductie van de CO2-uitstoot bereikt van meer dan 1.309.916 ton. Daanaast steeg het aanbod van duurzame energiebronnen met 1.114 MW.

Op het gebied van biologische landbouw en biologisch voedsel werd de kwaliteit van de productie van landbouwproducten verbeterd door de financiering van 167 boerderijen, leveranciers en distributeurs.

Op het gebied van kunst en cultuur werd voor EUR 140 miljoen aan kredieten verstrekt, verdeeld over 25 projecten, waarmee 1,3 miljoen bezoekers zijn bereikt.

Op het gebied van vastgoed is de de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving verbeterd door 14 gebouwen te verduurzamen.

85 microfinancieringsinstellingen hebben diverse financiële diensten kunnen aanbieden aan mensen in ontwikkelingslanden met een laag inkomen dankzij investeringen ter waarde van EUR 249 miljoen via de microfinancieringsfondsen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI)

Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governance. Via deze fondsen (de SICAV I fondsen) worden beleggers onderdeel van een beweging die streeft naar een meer duurzame werkwijze bij beursgenoteerde bedrijven. Hiertoe heeft Triodos Investment Management dialoog gevoerd met 700 ondernemingen wereldwijd. Deze SRI-fondsen hebben EUR 425 miljoen geïnvesteerd in beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en in staatsobligaties in Europa.

De resultaten van de fondsen over 2010

In 2010 is het totaal in beheer gegeven vermogen van de Triodos beleggingsfondsen met EUR 166 miljoen gegroeid tot EUR 1.757 miljoen, een stijging van 10% (2009: een stijging van 31%). De groei bij Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds was stabiel tot het najaar van 2010, toen van 1 oktober tot medio november onzekerheid heerste over de voortzetting van het fiscale voorkeursregime voor het fonds. Gedurende het hele jaar vertoonden alle fondsen in het algemeen een stabiele groei.

2010 was het jaar van de overdracht van Triodos Meerwaardefondsen aan Triodos SICAV I in Luxemburg. Hierdoor kregen deze fondsen een andere statutaire status en fuseerden de Nederlandse en andere Europese fondsen tot één familie van vier fondsen. De fondsen worden momenteel gedistribueerd in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk en Luxemburg.

De financiële rendementen voor alle fondsen waren grotendeels in lijn met die van hun directe concurrenten en gelijk aan, of zelfs beter dan, de benchmark in hun sector.

VIDEO'S

Marilou van Golstein Brouwers – Triodos Investment Management (photo)

Marilou van Golstein Brouwers

Triodos Investment Management

 

Bas Rüter – Triodos Investment Management (photo)

Bas Rüter

Triodos Investment Management

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)