Emerging Markets

De Emerging Markets activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in opkomende markten in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. De doelstelling van deze microfinancierings- en fair trade financieringsfondsen is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame financiële sector in ontwikkelingslanden en de bevordering van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten. Zowel microfinanciering als fair trade financiering zijn effectieve instrumenten in de strijd tegen armoede in ontwikkelingslanden.

Microfinanciering

Sinds 1994 hebben we een portefeuille in de microfinancieringssector opgebouwd met een waarde van EUR 250 miljoen in 43 landen met een bereik van 7,4 miljoen kredietnemers (Invloedrijke factor)

 

De groei van de microfinancieringssector heeft zich in 2010 voortgezet. De sector bediende meer cliënten en microfinancieringsinstellingen boden meer diensten aan, zoals sparen en verzekeringen, om tegemoet te komen aan de financiële behoeften van mensen met een laag inkomen. Maar de sector was ook onderhevig aan kritiek naar aanleiding van een crisis in de Indiase microfinancieringssector, in het bijzonder in de staat Andhra Pradesh. De problemen in de sector werden veroorzaakt door een te grote schuldenlast, door overspannen groei- en winstdoelen en door ontoereikende wetgeving.

Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen

31 december 2010

Triodos Investment Management blijft een waardegedreven investeerder, ook in turbulente tijden, die op verantwoorde en transparante wijze financiële diensten aanbiedt aan mensen met een laag inkomen zodat zij hun leefomstandigheden kunnen verbeteren. In oktober kwam erkenning voor dit werk: CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) riep Triodos Investment Management uit tot een van de drie beste microfinancieringsvermogensbeheerders in de sector vanwege haar inzet voor de integratie van milieu-, maatschappelijke en governance (ESG)-kwesties in haar investeringsbeslissingen en bedrijfsprocessen.

Een aantal investeerders, waaronder Triodos Investment Management, en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima in haar hoedanigheid als Speciaal VN-adviseur voor Inclusieve Financiering zijn begin 2010 een initiatief gestart om ‘Principles for Investors in Inclusive Finance’ op te stellen. Deze investeerders zijn van mening dat specifieke beginselen voor investeerders in inclusieve financiering, zoals microfinanciering, de beweging in de richting van verantwoorde financiering zal versterken. De beginselen zijn ontwikkeld met een brede groep investeerders tezamen met UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment Initiative) en in overleg met CGAP en andere spelers in de sector. De beginselen zullen begin 2011 worden geïntroduceerd.

In de tweede helft van 2010 was een bijzondere stijging zichtbaar in de vraag naar zowel kredieten als aandelenkapitaal van microfinancieringsinstellingen. De vier Triodos microfinancieringsfondsen hebben 85 microfinancieringsinstellingen gefinancierd in 43 landen. Verder zijn de fondsen aandeelhouder in 19 toonaangevende microfinancieringsbanken en -instellingen wereldwijd. Deze instellingen bereiken meer dan 7,2 miljoen kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, arm of met een laag inkomen. Senior medewerkers en directieleden van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen van deze instellingen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren. Eind 2010 is het totaal in beheerd vermogen van de microfinancieringsinstellingen met 17,9% gestegen tot EUR 277 miljoen.

Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund (Europa)

2010 was het tweede jaar waarin Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund actief was. Het fonds staat open voor institutionele beleggers, vermogende particulieren en private-bankingcliënten in Europa. Gedurende het jaar kwamen er nieuwe investeerders bij uit Oostenrijk, Australië, België, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, waardoor het fondsvermogen eind 2010 met 56,8% was gegroeid tot EUR 61,7 miljoen. De microfinancieringsportefeuille van het fonds kwam op EUR 50,8 miljoen, oftewel 82,4% van het totale vermogen van het fonds, en er werd geïnvesteerd in 23 microfinancieringsinstellingen in 20 verschillende landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.

Triodos Fair Share Fund (Nederland)

De sterke groei van het vermogen van Triodos Fair Share Fund in het tweede halfjaar 2009 en de eerste weken van 2010 overtrof de mogelijkheden om het vermogen te beleggen. Hierdoor liep het fonds het risico om onder de wettelijke beleggingslimiet van 70% van zijn vermogen te blijven. In januari 2010 werd de uitgifte van particpaties Triodos Fair Share Fund tijdelijk opgeschort.

Ondanks deze uitdaging was het fonds vanaf oktober 2010 weer open voor beleggingen en is sterk gegroeid. Het vermogen steeg met 15,6% van EUR 83 miljoen tot EUR 95,4 miljoen eind 2010. Beleggers bleven in 2010 profiteren van het belastingvoordeel van het fonds. Het door het fonds behaalde rendement bedroeg 4,8%, exclusief een belastingvoordeel tot 2,5% voor Nederlandse particuliere beleggers.

Stichting Triodos Doen (Nederland)

Stichting Triodos Doen is in 1994 opgericht als samenwerkingsverband tussen Triodos Bank en Stichting DOEN. Het fonds investeert in microfinancieringsinstellingen met een hoger risicoprofiel en kan financieringen verstrekken in lokale valuta. In 2010 groeide het fondsvermogen met 11,7% tot EUR 76,6 miljoen.

Hivos-Triodos Fund (Nederland)

Hivos Triodos Fonds is in 1994 opgericht als samenwerkingsverband tussen Triodos Bank en Stichting Hivos. Door de non-profitstructuur en de samenwerking met Stichting Hivos kan het fonds bovengemiddelde risico's accepteren om innovatieve investeringen mogelijk te maken. In 2010 is een nieuw strategisch plan voor 2011-2015 geformuleerd, dat stelt dat het fonds zal blijven investeren in microfinancieringsinstellingen met een hoger risicoprofiel. Daarnaast zal het fonds investeren in groene industrieën, duurzame productieprocessen en producten die speciaal zijn gericht op specifieke groepen in onderontwikkelde markten en regio’s. In 2010 is het vermogen van het fond stabiel gebleven op EUR 43,4 miljoen.

Sustainable Trade Finance (Europa)

Triodos Sustainable Trade Fund verstrekt handelsfinancieringen aan coöperatieve en particuliere landbouwexporteurs van biologische en/of fair trade goederen in ontwikkelingslanden. Handelsfinanciering betekent dat deze ondernemingen boeren bij de levering van hun product een eerlijke prijs kunnen betalen.

In 2010 is het volume van de handelsfinancieringstransacties van het fonds verdubbeld tot EUR 23 miljoen. In totaal werden 36 leningen verstrekt aan 33 coöperatieve en particuliere exporteurs die 16 verschillende producten verbouwen in 27 landen. De meeste leningen werden verstrekt aan Afrikaanse ondernemingen (17), gevolgd door Latijns-Amerikaanse ondernemingen (12). De gefinancierde producten zijn onder andere koffie, katoen, cacao, olijfolie, cashewnoten, sesamzaad en suiker. Het fonds speelde tevens een cruciale rol bij de financiering van Artemisia, een plant die het belangrijkste ingrediënt vormt voor anti-malariamedicijnen. Er werden financieringen verstrekt aan Artemisia producenten in Madagascar, Vietnam en China. Fondsen voor deze financiering kwamen van Unitaid/Wereldgezondheidsorganisatie. Triodos Sustainable Trade Fund wordt voornamelijk gefinancierd door een kredietlijn van Triodos Bank, die deels wordt zeker gesteld met garanties van Nederlandse en internationale overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Emerging Markets Funds – Vooruitzichten 2011

Triodos SICAV-II Triodos Microfinance Fund, Triodos Fair Share Fund, Stichting Triodos Doen en Stichting Hivos Triodos Fonds verwachten in 2011 een groei met ten minste EUR 40 miljoen tot meer dan EUR 320 miljoen. Triodos Sustainable Trade Fund verwacht een groei met circa EUR 2 miljoen tot EUR 19 miljoen.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)