Kunst en cultuur

Triodos Bank loopt al vele jaren voorop op het gebied van financiering van kunst en cultuur. Maar in 2010 kreeg de kunst- en cultuursector in veel landen waar Triodos Bank actief is te maken met minder overheidssteun. Hierdoor groeide de behoefte aan de financiering die Triodos Bank biedt, hetgeen heeft geleid tot een grotere interesse in haar benadering van de sector in heel Europa.

Triodos Cultuurfonds (Nederland)

Triodos Bank biedt Triodos Cultuurfonds aan haar Nederlandse klanten aan. Het fonds is opgericht in 2006 en belegt in door de overheid erkende culturele projecten die streven naar verbetering en behoud van kunst en cultuur. Door cultureel ondernemerschap te stimuleren, draagt het fonds eraan bij de sector minder afhankelijk te maken van subsidies en liefdadigheid.

In 2010 groeide het fondsvermogen van EUR 138,8 miljoen tot EUR 193,7 miljoen. De portefeuille werd uitgebreid met 8 nieuwe initiatieven, waarmee een rendement werd behaald van 1,9%, exclusief een belastingvoordeel van 2,5% voor particuliere beleggers. In 2010 heeft de nieuwe Nederlandse regering in eerste instantie aangekondigd dat zij een extra fiscale aftrekpost van 1,3% per 1 januari 2011 zou afschaffen. Hierdoor werd het fonds gedwongen de handel in zijn aandelen tijdelijk stil te leggen. Toen in november, na een intensieve lobby waaraan Triodos Bank actief heeft deelgenomen, duidelijk werd dat het parlement deze fiscale stimulans geleidelijk zou afschaffen over een periode van vier jaar, werd het fonds weer geopend. De sluiting en het effect van het nieuwe belastingplan hadden slechts beperkte gevolgen voor de ontwikkeling van het fonds in het laatste kwartaal van 2010.

Triodos Investment Management en Kunst en Cultuur – Vooruitzichten 2011

Triodos Investment Management is voornemens Triodos Cultuurfonds aan te houden en nieuwe financiële instrumenten te ontwikkelen om de culturele sector in Nederland te ondersteunen. Zij is tevens van plan het concept van beleggingsfondsen op het gebied van kunst en cultuur uit te breiden naar andere vestigingen van Triodos Bank. Zij verwacht dat Triodos Cultuurfonds haar innovatieve rol in de sector behoudt ondanks recente ontwikkelingen door de Nederlandse overheid.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)