Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI)

Maatschappelijk verantwoord beleggen, ofwel Socially Responsible Investment (SRI), omvat het beheer van internationaal gedistribueerde beleggingsfondsen die wereldwijd beleggen in beursgenoteerde ondernemingen en staatsobligaties. Dat betreft enerzijds beleggingen in aandelen en obligaties van multinationals die zich onderscheiden door een goed sociaal en milieubeleid en die maatschappelijk verantwoord worden geleid. Daarnaast betreft het beleggingen in obligaties, onder andere staatsobligaties van landen die voldoen aan de criteria van Triodos Investment Management, die de soliditeit van het fonds waarborgen voor wat betreft liquiditeitsrisico en beleggingsrendement.

TIM's SRI-fondsen hebben 425 miljoen geïnvesteerd in de beste en baanbrekende beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en staatsobligaties in Europa. (Invloedrijke factor)

 

SRI betreft tevens het beleggen in aandelen van innovatieve ondernemingen die met hun producten een bijdrage leveren aan klimaatbescherming, een schone aarde en aan gezond leven. De doelstelling van de SRI-fondsen is tweeledig. In de eerste plaats beogen de fondsen ondernemingen te stimuleren hun bedrijfsvoering blijvend duurzamer in te richten. Daarnaast bieden de fondsen de belegger de mogelijkheid om met inachtneming van een marktconform rendement te investeren in beursgenoteerde bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria.

Triodos Sustainable Equity Fund (Europa)

Op 25 juni 2010 is het in beheer gegeven vermogen in Triodos Meerwaarde Aandelenfonds overgedragen aan Triodos Sustainable Equity Fund, dat is gevestigd te Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV). Sinds 28 juni 2010 is Triodos Values Equity Fund omgedoopt tot Triodos Sustainable Equity Fund. Het fonds wordt sinds zijn oprichting in 2007 gedistribueerd in Nederland, België en Luxemburg en belegt in de aandelen van multinationals wereldwijd.

In 2010 begon de aandelenmarkt te herstellen van de financiële crisis naar niveaus dichtbij die per ultimo 2007. Het fonds realiseerde een rendement na kosten van 17,7%, 2,4% hoger dan zijn benchmark vóór kosten. Mede als gevolg van de instroom van Triodos Meerwaarde Aandelenfonds is het totale fondsvermogen van het fonds met meer dan 500% gestegen tot EUR 181 miljoen.

Triodos Sustainable Bond Fund (Europa)

Triodos Meerwaarde Obligatiefonds wordt sinds 2000 aangeboden in Nederland. Op 25 juni 2010 is het in beheer gegeven vermogen in Triodos Meerwaarde Obligatiefonds overgedragen aan Triodos Sustainable Bond Fund, dat is gevestigd te Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV). Sinds 28 juni 2010 is Triodos Values Bond Fund omgedoopt tot Triodos Sustainable Bond Fund. Dit fonds wordt gedistribueerd in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken en Luxemburg. Het fonds belegt in euro-obligaties van multinationals wereldwijd en, sinds 1 april 2010, in in euro’s gestelde staatsobligaties.

Na de onrust op de financiële markten en de daarop volgende Europese reddingsoperaties is de obligatiemarkt steeds grilliger geworden. Staatsobligaties zijn niet langer een veilig toevluchtsoord, en de onzekerheid over bankobligaties neemt toe. Tegen deze achtergrond heeft het fonds een rendement na kosten van 3,6% behaald, 0,5% lager dan zijn benchmark vóór kosten, terwijl het fondsvermogen van het fonds, mede door de overdracht van het Triodos Meerwaarde Obligatiefonds, in 2010 met meer dan 1000% is gestegen tot EUR 140,7 miljoen.

Triodos Sustainable Mixed Fund (Europa)

Dit fonds is in juni 2010 opgericht. Het in beheer gegeven vermogen in Triodos Meerwaarde Mixfonds is overgedragen aan het nieuw opgerichte Triodos Sustainable Mixed Fund, dat is gevestigd te Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Het fonds heeft gedurende het grootste deel van 2010 een defensieve beleggingsstrategie aangehouden met een relatief groot percentage beleggingen in obligaties. De prestaties waren in lijn met de benchmark en realiseerden een rendement van 9,7% na kosten, 1,1% hoger dan de benchmark vóór kosten. Het netto vermogen per ultimo 2010 bedroeg EUR 60,2 miljoen.

Triodos Sustainable Pioneer Fund (Europa)

Op 1 april 2010 is Triodos Values Pioneer Fund omgedoopt tot Triodos Sustainable Pioneer Fund. Het fonds is gevestigd te Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) en belegt in ondernemingen die baanbrekend zijn op het gebied van klimaatbescherming, een schone planeet, volksgezondheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het fonds realiseerde een rendement van 10,2%. Het fondsvermogen is met EUR 11,1 miljoen gestegen tot EUR 46,4 miljoen.

Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 2010 tot positieve resultaten geleid. Gedurende het jaar maakte Triodos Investment Management bij 100 aandeelhoudersvergaderingen gebruik van stemrechten namens Triodos Sustainable Pioneer Fund. Naast 501 feedbackbrieven aan alle ondernemingen waarnaar zij onderzoek heeft gedaan is Triodos Investment Management de dialoog aangegaan met meer dan 200 multinationals, hetgeen heeft geleid tot een aantal belangrijke verbeteringen van hun beleid en resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door middel van de activiteiten van Triodos Investment Management heeft Triodos Bank in 2010 aangetoond dat duurzaam beleggen op de beurs van essentieel belang is voor het stimuleren van duurzaam gedrag van ondernemingen.

SRI-fondsen – Vooruitzichten 2011

De economische prognoses voor 2011 blijven onzeker. De verwachtingen voor economische activiteit zijn onlangs naar beneden bijgesteld. De sterke posities van de zakelijke markt en de opkomende markten maken de negatieve economische trend enigszins goed. Triodos Bank verwacht dat de aandelenmarkt zich na enige tijd weer zal richten op structurele groeithema’s, zoals het oplossen van het energievraagstuk en de aanpak van klimaatverandering. De beleggingsfondsen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen zullen zich (zowel wat betreft rendement als fondsvermogen) grotendeels in lijn met de bewegingen op de aandelenmarkt ontwikkelen. De fondsen van Triodos Bank kunnen profiteren van hun voorkeur voor aandelen in subsectoren die een bijdrage leveren aan oplossingen voor een aantal van onze mondiale crises, zoals klimaatverandering en de voedsel- en energiecrises.

Voor de obligatiefondsen is het vooruitzicht negatief tot neutraal voor de komende jaren. In tegenstelling tot wat regeringsleiders hoopten, kon een verdere uitbreiding van de eurocrisis niet worden voorkomen. De komende tijd zal de discussie over de toekomstige vorm van het Europese reddingsfonds en de mate waarin achtergestelde bankobligaties aan verliezen moeten worden blootgesteld onverminderd doorgaan. Naarmate het einde van het jaar nadert zal de liquiditeit van de obligatiemarkt eveneens snel verminderen. Nieuws over de eurocrisis zal derhalve aanzienlijke marktschommelingen veroorzaken.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)