Real estate

Na vijf jaar groei in financiering, ontwikkeling en investering in duurzaam gebouwd of beheerd vastgoed heeft Triodos Investment Management besloten om zich in 2010 uitsluitend te richten op financiering en investering. De duurzame ontwikkel activiteiten werden ondergebracht in een innovatieve joint-venture (JOIN) met OVG, een grote Nederlandse vastgoedontwikkelaar. De betrokkenheid van Triodos Bank bij de vastgoedsector is gebaseerd op een unieke, integrale visie op duurzaamheid, gebaseerd op 4 P’s: People, Planet, Profit en Project. De activiteiten van Triodos Investment Management profiteren van een toenemend besef in de maatschappij dat voortvarende actie nodig is om een schoon en gezond leefklimaat te garanderen.

Triodos Vastgoedfonds (Nederland)

De gevolgen van de terugval van de Nederlandse vastgoedmarkt voor Triodos Vastgoedfonds waren beperkt. Door de grote leegstand in de huurmarkt daalden de prijzen. Aangezien de toegang tot financiering voor vastgoedtransacties beperkt is, blijft de waarde van kantoren onder druk staan. Het fonds heeft zich hier deels aan kunnen onttrekken door langjarige huurcontracten af te sluiten met financieel gezonde huurders en door een uiterst lage leegstand van 1,1%. Het directe rendement van het fonds bedroeg 6,3% en het indirecte rendement -3,5%. Het jaarrendement bedroeg 2,2%. De beleggingsportefeuille is gedaald tot EUR 77,7 miljoen, aangezien het fonds drie gebouwen heeft verkocht met een totale waarde van EUR 8,9 miljoen, en één gebouw heeft aangekocht voor EUR 5,9 miljoen. Ondanks het marktsentiment heeft het fonds zijn uitstaande aandelenkapitaal verhoogd met 25,7%.

Vastgoedontwikkeling (Nederland)

In 2010 zijn de activiteiten voor de ontwikkeling van duurzaam vastgoed van Triodos Investment Management ondergebracht bij een joint venture van vastgoedontwikkelaar OVG en Triodos Bank. Deze nieuwe onderneming zal doorgaan met de projecten die Triodos Real Estate Development heeft opgestart. Triodos Bank zelf is nu meer op afstand betrokken bij deze activiteiten.

Duurzaam vastgoed – Vooruitzichten 2011

De vastgoedmarkt zal naar verwachting onder druk blijven staan in 2011. Zij zal zich het tweede halfjaar mogelijk stabiliseren of licht verbeteren. Ondanks deze marktcondities verwacht Triodos Investment Management beperkte groei van Triodos Vastgoedfonds.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)