Over dit verslag

Voorheen gaf Triodos Bank haar jaarverslag altijd als een gedrukt document uit. Wij publiceren nu voor de eerste keer een online versie. Dit spaart het milieu en biedt bovendien de mogelijkheid een beter overzicht te geven van onze prestaties in 2010.

Wij wijzen u erop dat het online jaarverslag niet het officieel beoordeelde verslag is. Het door externe deskundigen geverifieerde verslag kunt u als pdf-bestand vinden op de site, of u kunt een gedrukte versie opvragen. Externe deskundigen verifiëren de gegevens van dit geverifieerde verslag. KPMG Accountants NV controleert de financiële gegevens op naleving van de wettelijke eisen. Er bestaat geen wettelijk kader voor de controle van de milieu- en sociale gegevens in dit verslag, hoewel de belangrijkste indicatoren die worden gebruikt om sociale en milieuprestaties te meten ook door KPMG zijn gecontroleerd. Alle hoofdstukken uit de gedrukte versie zijn opgenomen in de online versie van het verslag, plus nog veel meer.

Graag willen wij weten wat u van het online verslag vindt. Wilt u het reactieformulier invullen en uw mening geven over de punten die u goed vindt, de punten die u niet goed vindt en de punten die u verbeterd zou willen zien.

Het jaarverslag 2010 is een integraal duurzaamheidsverslag en heeft betrekking op de activiteiten van Triodos Bank NV in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland zoals vertegenwoordigd in de Triodos Group Structure. Het verslag behandelt de periode van 1 januari tot 31 december 2010.

Het voorgaande jaar- en duurzaamheidsverslag van Triodos Bank is in april 2010 gepubliceerd en behandelde het kalenderjaar 2009. Het verslag van het boekjaar 2010 is gebaseerd op dezelfde beginselen als het 2009 verslag. Eventuele wijzigingen van de gebruikte rekenmethoden worden in de tekst toegelicht. Bij de voorbereiding van het jaarverslag van Triodos Bank onderzoekt een studiegroep hoe de meest recente verslagrichtlijnen en best practices kunnen worden gebruikt om het verslag in de toekomst te verbeteren.

Global reporting initiative

Triodos Bank heeft bij het opstellen van het verslag over 2010 voor de derde keer gebruik gemaakt van de derde generatie Global Reporting Initiative (GRI 3) (zoals gepubliceerd in oktober 2006). Dit jaar zullen we voor de tweede keer de GRI Financial Sector Supplements gebruiken die in 2008 zijn geactualiseerd. Triodos Bank gebruikt deze richtlijnen om een hoge mate van vergelijkbaarheid mogelijk te maken en te garanderen tussen dit verslag en de verslagen van andere bedrijven die deze richtlijnen volgen.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken (teaser)

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

Impact – Welk verschil heeft Triodos gemaakt in 2010? (teaser)