Bericht van de Raad van Commissarissen

Triodos Bank is een van de weinige onafhankelijke, duurzame banken ter wereld, en is actief in meerdere landen in Europa. De bank biedt een breed scala aan krediet- en beleggingsmogelijkheden in duurzame ondernemingen. De governancestructuur van Triodos Bank, waarvan de Raad van Commissarissen integraal deel uitmaakt, weerspiegelt de innovatieve aanpak van de bank.

De belangrijkste taken van de Raad van Commissarissen zijn het toezicht op en het beoordelen van de ontwikkeling van de activiteiten van Triodos Bank en de realisatie van haar missie.

Hoogtepunten 2011

De economische en financiële gebeurtenissen in 2011 brachten nog meer opschudding teweeg dan die in 2010. Tot zijn genoegen kan de Raad van Commissarissen melden dat Triodos Bank in staat is gebleken haar groei en positieve ontwikkeling voort te zetten, in tegenstelling tot de algemene tendens in de banksector. Triodos Bank heeft laten zien dat er steeds meer vraag is naar een fundamenteel andere aanpak van bankieren.

2011 zal mogelijk herinnerd worden als het jaar van nieuwe (inter)nationale wet- en regelgeving voor de bancaire sector, zoals hogere kapitaaleisen, bankbelasting, bonusbeperkingen en beloningen in het algemeen. Er is zeker een rol weggelegd voor effectieve regelgeving, maar effectieve regelgeving alleen is niet voldoende om de diepgewortelde structurele en culturele problemen waarmee een groot deel van de banksector te maken heeft, het hoofd te bieden. Triodos Bank kan als referentiepunt fungeren voor stakeholders die op zoek zijn naar geloofwaardige nieuwe manieren van bankieren.

De Raad van Commissarissen en de Directie hebben tijdens de meeste bijeenkomsten in 2011 gesproken over de bredere context voor hun taken, om het denken over de werkzaamheden van de bank te verdiepen en om hun activiteiten beter te duiden. In deze onzekere tijden is de strategische benadering van de bank van cruciaal belang.

Bij de bespreking van het strategische driejarenplan hebben de Raad van Commissarissen en de Directie het belang benadrukt van waar de bank voor staat. Er werd onder andere gesproken over de zorgvuldige en solide ontwikkeling van de onderneming, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan winstgevendheid boven groei. Naast het omgaan met de toenemende druk van overheidswege en het werven en binden van talent bestonden de belangrijkste uitdagingen die uit deze besprekingen voortvloeiden uit het verder ontwikkelen van Triodos Bank als referentie voor duurzaam bankieren, de kracht van haar missie en de toepassing daarvan in de praktijk door de bank.

De houding van Triodos Bank ten opzichte van haar risicobereidheid blijft ongewijzigd voorzichtig en gematigd. Het deed de Raad van Commissarissen genoegen te zien dat de bank in 2011 een uitgebreid systeem voor risico-evaluatie heeft ontwikkeld, besproken en doorgevoerd.

De altijd zorgvuldige bedrijfsvoering door Triodos Bank is relevanter dan ooit bij het omgaan met onzekerheden op termijn. De Raad van Commissarissen steunt de Directie op de door haar ingeslagen weg.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken

GRI-index

Ontdek meer over onze activiteiten op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

GRI overzicht