Activiteiten van de Raad van Commissarissen

Tijdens de bijeenkomsten en contacten met de Directie heeft de Raad van Commissarissen de volgende onderwerpen besproken:

  • huidige en toekomstige ontwikkelingen, zoals een overzicht van de financiële en economische markten en het ongunstige beleggingsklimaat waarvan de activiteiten van enkele beleggingsfondsen van Triodos hinder ondervinden.
  • zaken op het gebied van financiën, risico en audit, met inbegrip van notulen van de Audit and Risk Committee; accountantsverklaringen; het aantrekken van kapitaal; kwartaal- en jaarverslagen; kredietrapportages; de stresstest van Triodos Bank; zaken betreffende De Nederlandsche Bank (DNB); en de Bazel III-regelgeving.
  • kwesties met betrekking tot corporate governance en compliance, zoals beloning, zelfevaluatie en de op handen zijnde herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen in 2012.
  • de bespreking van het jaarverslag 2011 met de externe auditor.

Ook is in 2011 gesproken over:

  • strategische kwesties, zoals het strategisch driejarenplan 2012-2014;
  • Human Resources Management in de breedste zin van het woord, inclusief de ontwikkeling van nieuw talent en de bedrijfscultuur;
  • de positie van Triodos Bank op de biomassamarkt. De ontwikkeling van bepaalde kredieten verliep niet volgens de verwachtingen van de bank. Hiervoor moesten aanzienlijke voorzieningen worden getroffen.

De toezichtactiviteiten en gesprekken van de Raad van Commissarissen zijn gebaseerd op schriftelijke verslagen van de Directie, en op presentaties van senior medewerkers.