Vergaderingen Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is in 2011 zes keer bijeengekomen. Op twee bijeenkomsten na zijn deze bijeenkomsten bijgewoond door alle commissarissen. Bij de bijeenkomst in november was de heer Eguiguren afwezig en bij die in december de heer Frank.

Alle bijeenkomsten werden gezamenlijk met de Directie gehouden. De Raad van Commissarissen heeft, naar aanleiding van de hieronder vermelde evaluatie, voorafgaand aan de bijeenkomsten echter ook informele bijeenkomsten gehouden (dus zonder dat de Directie daarbij aanwezig was), om te bekijken of bepaalde agendapunten een specifieke benadering en/of prioriteit behoefden.

Gedurende heel 2011 onderhield de voorzitter van de Raad van Commissarissen nauwe contacten met de voorzitter van de Directie en onderhield de voorzitter van de Audit and Risk Committee nauwe contacten met de Chief Financial Officer (financieel directeur). De meeste bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen werden voorafgegaan door een presentatie van een senior manager van de bank over diens portefeuille, gevolgd door een discussie. Hierdoor verkreeg de Raad van Commissarissen meer inzicht in de verschillende activiteiten van Triodos Bank en leerde de Raad het senior management van de bank beter kennen.

Ook is er een themabijeenkomst gehouden waarbij behalve alle commissarissen ook het Bestuur van het Administratiekantoor, de Directie en de vestigingsdirecteuren aanwezig waren om de toekomstige positionering te bespreken van Triodos Bank op het gebied van cultuur en onderwijs. Een aantal commissarissen heeft ook vergaderingen van klanten en/of certificaathouders in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Spanje bijgewoond. Commissarissen hebben tevens informele contacten onderhouden met de vestigingsdirecteuren en senior medewerkers van Triodos Bank in het land waarin zij woonachtig zijn. Een bezoek aan de Nederlandse vestiging in november 2011 was het eerste van een reeks bezoeken aan de diverse vestigingen. Voor 2012 staat het Verenigd Koninkrijk op de agenda.

Daarnaast werd de bijeenkomst waarin het jaarverslag werd besproken en goedgekeurd bijgewoond door de externe auditor.