Onafhankelijkheid en Zelfevaluatie

Onafhankelijkheid

Gedurende heel 2011 waren alle commissarissen onafhankelijk van Triodos Bank in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code; de samenstelling van de Raad was zodanig dat leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Directie en van enig belang konden handelen.

Zelfevaluatie

De eind 2010 gestarte jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen met een onafhankelijk adviseur eindigde in 2011.

Naar aanleiding hiervan zijn aparte, periodieke bijeenkomsten georganiseerd tussen de Raad van Commissarissen en de Directie. Dit was het begin voor meer diepgaande discussies over de mogelijke impact van Triodos Bank op de maatschappij, met behoud van een gezonde groei en de kernwaarden van de bank. De algemene conclusie was dat Triodos Bank zich in een overgangsfase bevond van een kleinschalige instelling naar een internationaal opererende bank met een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam bankieren en bankieren op basis van waarden.

De ontwikkeling van de Raad van Commissarissen moet hier dus gelijke tred mee houden. De rol van de Raad van Commissarissen moet veranderen van een meer ratificerende functie naar een meer onderzoekende en betrokken functie die zwaardere eisen stelt aan de sleutelrollen van de Raad, zoals toezichtstrategie en resultaten, compliance in de breedste zin van het woord, en kwesties inzake medezeggenschap en certificaathouders.

De resultaten van de zelfevaluatie zijn besproken tijdens de bijeenkomst van de Raad van Commissarissen in februari 2011. De voorzitter heeft ook afzonderlijke besprekingen gevoerd met de commissarissen ten behoeve van het houden van individuele evaluaties.

Bij het evaluatieproces hoorde ook een beoordeling van de twee statutaire leden van de Directie. De resultaten werden besproken met deze leden afzonderlijk en met de twee leden van de Nomination and Compensation Committee.

De Raad van Commissarissen is eenmaal bijeengekomen zonder dat de Directie daarbij aanwezig was. Het doel van deze bijeenkomst was om het functioneren van Raad en Directie en de relatie tussen beide te bespreken. De Raad is tot de conclusie gekomen dat zijn eigen functioneren is verbeterd, maar blijvende aandacht behoeft.

Grafiekgenerator – Maak uw eigen grafieken

Grafiekgenerator

Eenvoudig samengevatte feiten en cijfers die u kunt samenstellen en downloaden.

Maak uw eigen grafieken